Method: customers.get

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Pobiera konto klienta.

Użyj tej operacji, aby wyświetlić konto klienta, które już znajduje się w systemie zarządzania sprzedawcy, lub aby uzyskać minimalne informacje o koncie dla klienta, którym nie zarządzasz. Więcej informacji o odpowiedzi interfejsu API w przypadku obecnych klientów znajdziesz w artykule Pobieranie konta klienta.

Żądanie HTTP

GET https://reseller.googleapis.com/apps/reseller/v1/customers/{customerId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
customerId

string

Może to być nazwa domeny podstawowej klienta lub unikalny identyfikator klienta. Jeśli nazwa domeny klienta się zmieni, nie będzie można uzyskać dostępu do starej nazwy domeny, ale zawsze będzie można korzystać z unikalnego identyfikatora klienta otrzymanego przez interfejs API. Zalecamy przechowywanie w systemach unikalnych identyfikatorów.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Customer.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z następujących zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/apps.order
  • https://www.googleapis.com/auth/apps.order.readonly

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie OAuth 2.0.