Interfejs Reports API: parametry wykorzystania użytkownika

Raport o wykorzystaniu usług zwraca dane o korzystaniu z usługi Google Workspace dla określonego użytkownika w Twojej domenie. Te raporty można dostosowywać i filtrować pod kątem określonych informacji o korzystaniu. Informacje o użyciu są uporządkowane według typu aplikacji, który składa się z parametrów właściwych dla danej aplikacji.

Raport dotyczący wykorzystania użytkowników to:

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku dla programistów i przewodniku po interfejsie API.