Interfejs Reports API: parametry wykorzystania encji

Raport o wykorzystaniu encji zwraca informacje o korzystaniu z usługi Google Workspace przez elementy używane przez użytkowników Twojego konta. Informacje o użyciu są uporządkowane według typu aplikacji, który składa się z parametrów właściwych dla danej aplikacji.

Raport dotyczący wykorzystania encji jest następujący:

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku dla programistów i przewodniku po interfejsie API.