Method: users.insert

Tworzy użytkownika.

Mutacja wywołań natychmiast po utworzeniu użytkownika może czasami się nie udać, ponieważ użytkownik nie został w pełni utworzony z powodu opóźnienia na propagację w naszych backendach. Aby dowiedzieć się, czy tak jest, sprawdź szczegóły błędu związane z komunikatem „Tworzenie użytkownika nie zostało ukończone”. W tym przypadku może to pomóc jeszcze raz za jakiś czas.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
resolveConflictAccount

boolean

Opcjonalnie. Jeśli zasada ma wartość true, zostanie zastosowana opcja obsługi niezarządzanych kont użytkowników. Domyślnie: false

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu User.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję User.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.