Method: users.insert

Utworzenie użytkownika.

Zmutowane wywołania mogą się czasami nie udać, ponieważ nie zostały one w pełni utworzone ze względu na opóźnienie propagacji w naszych backendach. Aby dowiedzieć się, czy tak jest w przypadku komunikatu „Tworzenie użytkownika nie zostało ukończone”, sprawdź szczegóły błędu. W takim przypadku pomocne może być ponowienie próby połączenia.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu User.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję User.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.