Method: users.aliases.delete

Usuwa alias.

Żądanie HTTP

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/aliases/{alias}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika w żądaniu do interfejsu API. Może to być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

alias

string

Alias do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, będzie to ogólna odpowiedź HTTP, której format jest zdefiniowany przez metodę.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://apps-apis.google.com/a/feeds/alias/
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.alias

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.