Method: admin.directory.v1.customers.chrome.printers.get

Zwraca zasób Printer (konfigurację drukarki).

Żądanie HTTP

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printers/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Nazwa drukarki do pobrania. Format: klienci/{identyfikator_klienta}/chrome/printers/{printerId}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Printer.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.