Method: admin.directory.v1.customers.chrome.printers.delete

Usuwa Printer.

Żądanie HTTP

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printers/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Nazwa drukarki, którą chcesz zaktualizować. Format: klienci/{identyfikator_klienta}/chrome/printers/{printerId}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.