Method: admin.directory.v1.customers.chrome.printServers.patch

Aktualizuje konfigurację serwera wydruku.

Żądanie HTTP

PATCH https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/{printServer.name=customers/*/chrome/printServers/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
printServer.name

string

Niezmienność. Nazwa zasobu serwera wydruku. Podczas tworzenia pozostaw to pole puste.

Format: customers/{customer.id}/printServers/{printServer.id}

Parametry zapytania

Parametry
updateMask

string (FieldMask format)

Lista pól do zaktualizowania. Niektóre pola są tylko do odczytu i nie można ich zaktualizować. Wartości w nieokreślonych polach są aktualizowane.

Jest to rozdzielona przecinkami lista w pełni kwalifikowanych nazw pól. Przykład: "user.displayName,photo".

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu PrintServer.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu PrintServer.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.