Zasady dotyczące list oczekujących rezerwacji

W przypadku integracji list oczekujących rezerwacji obowiązują poniższe zasady.

Wymagania zgodności

Odpowiednie zasady platformy

Odpowiednie zasady integracji