Zasady zamawiania E2E

W przypadku integracji E2E służącego do składania zamówień obowiązują poniższe zasady.

Wymagania zgodności

Odpowiednie zasady platformy

Odpowiednie zasady integracji