Omówienie i kryteria kwalifikacji

Kompleksowe zamawianie umożliwia partnerom przyjmowanie zamówień na jedzenie od użytkowników i przetwarzanie ich w restauracjach w ich sieci.

Niejednoznaczne i zoptymalizowane pod kątem konwersji

Google umożliwia zamawianie jedzenia na platformach mobilnych i komputerowych w wyszukiwarce i Mapach Google.

Kompleksowe zamawianie w wyszukiwarce, jedna restauracja.
Kompleksowe zamawianie w wyszukiwarce, restauracja sieciowa.
Kompleksowe zamawianie w Mapach. Jedna restauracja.

Elastyczny proces składania zamówień

Dodatkowe funkcje, takie jak zamawianie z wyprzedzeniem, wyszukiwanie w menu, sugerowane podobne produkty, popularne pozycje i zmienianie kolejności, pozwalają na elastyczne i uatrakcyjnione dla użytkowników wrażenia.

Interfejs użytkownika

Poniżej przedstawiono kolejność czynności, przez które przechodzi typowy użytkownik, aby zamawiać jedzenie w całościowy proces.

użytkownik wyszukuje restaurację;

Wpis na urządzeniu mobilnym dotyczący pojedynczej restauracji w wyszukiwarce Google.

Gdy użytkownik szuka konkretnej restauracji w wyszukiwarce lub Mapach Google, może skorzystać z opcji zamawiania jedzenia w całości. Jeśli co najmniej 1 dostawca obsługuje restaurację, w wizytówce restauracji wyświetla się przycisk Zamów online.

Użytkownik wybiera dostawcę

Wejście na telefon komórkowy z restauracją i dwoma dostawcami usług dostawy.

Gdy użytkownik kliknie Zamów online, zostanie przekierowany na stronę, na której może wybrać te opcje dostawcy:

 • Odbiór lub dostawa
 • Jak najszybciej lub Zamówienia zaawansowane
 • Lista dostawców

Użytkownik wybiera jedzenie

Mobilna pozycja menu i kolejna mobilna strona ze szczegółami dania

Użytkownik może przeglądać wiele sekcji menu i wybierać jedzenie, a przy okazji dodawać produkty do koszyka. Mogą oni dostosować kolejność zakupów, dodając dodatki lub specjalne instrukcje, powtórzyć poprzednie zamówienia oraz dodać sugerowane lub popularne produkty. Potem wybierają dania i dodają je do koszyka.

Użytkownik składa zamówienie.

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje jego szczegóły, adres dostawy, dane kontaktowe klienta i informacje rozliczeniowe.

Gdy aplikacja sprawdzi poprawność koszyka użytkownika, na stronie przesyłania zamówienia pojawią się szczegóły zamówienia, które użytkownik może przejrzeć:

 • imię i nazwisko, numer telefonu i adres dostawy;
 • Specjalne instrukcje dotyczące odbioru lub dostawy
 • Cena
 • Kwota napiwku
 • Forma płatności w Google Pay
 • Kod promocyjny

Gdy użytkownik potwierdzi informacje o zamówieniu, klika Złóż zamówienie, aby zapłacić online i przesłać zamówienie. Po przesłaniu formularza pojawia się okno z potwierdzeniem zamówienia.

Użytkownik sprawdza stan zamówienia.

Gdy użytkownik złoży zamówienie, otrzyma od partnera e-maila z potwierdzeniem, który zawiera szczegóły zamówienia, informacje umożliwiające śledzenie przesyłki i dane kontaktowe. Informacje kontaktowe dostawcy są używane do udzielania pomocy posprzedażowej, np. w przypadku anulowania zamówienia.

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje jego szczegóły, adres dostawy, dane kontaktowe klienta i informacje rozliczeniowe.

Wymagania dotyczące uruchamiania

Więcej informacji znajdziesz na liście kontrolnej gotowości do wprowadzenia na rynek.

Wymagania dotyczące statusu Partnera

Więcej informacji na temat wymagań, które musisz spełnić, aby zostać partnerem kompleksowym ds. zamówień, znajdziesz w naszych zasadach.

Integracja

Aby Twoja firma z branży gastronomicznej mogła skorzystać z kompleksowej pomocy Google w zakresie składania zamówień, musisz przeprowadzić integrację z systemami i interfejsami API Google. Aby uzyskać kompleksową obsługę zamówień, należy wdrożyć 3 procesy:

 1. Przesyłanie do Google plików danych dotyczących restauracji, menu i usług.

  Pierwszym etapem procesu integracji jest utworzenie i hostowanie plików danych o restauracji, menu i oferowanych usługach. Te pliki danych zawierają m.in. nazwę restauracji, jej lokalizację, godziny obsługi, pozycje w menu i sekcje oraz obszary dostawy. Google pozyskuje Twoje pliki danych i wykorzystuje je do prezentowania użytkownikom Twojego menu i usług. Możesz regularnie aktualizować te pliki danych, a nawet wprowadzać stopniowe zmiany w czasie rzeczywistym.

 2. Obsługa zamówień.

  Gdy użytkownik jest gotowy do złożenia zamówienia, Google umożliwia mu przeglądanie i modyfikowanie szczegółów koszyka, zanim zamówienie zostanie przetworzone i przesłane. W ramach kompleksowego procesu integracji procesu zamawiania tworzysz adres URL webhooka, który weryfikuje i odbiera zamówienia od Google. Płatności online są realizowane za pomocą firmy obsługującej płatności uczestniczącej w programie Google Pay.

 3. Aktualizacje zamówień pomocy

  Aby zapewnić obsługę zamówień posprzedażowych na platformach Google, musisz wysyłać aktualizacje do interfejsu API Google. Następnie Google wyświetla te informacje klientowi. Obejmują one stan zamówienia, szacowany czas realizacji, informacje o obsłudze klienta i inne zmiany, które mogą wpłynąć na zamówienie. Użytkownicy, którzy zamawiają jedzenie, mogą wyświetlić stan swoich zakupów w Google.

Aby wdrożyć te procesy, kompleksowa integracja do składania zamówień składa się z 2 głównych komponentów: plików danych o asortymencie i działań związanych z realizacją zamówień.

 • Pliki danych o asortymencie

  Te pliki danych korzystają ze schematu relacyjnych zasobów reklamowych, aby dostarczać Google aktualnych informacji o restauracji, świadczonych przez nią usługach i daniach w menu.

 • Działania związane z realizacją

  Są to działania dotyczące płatności i przesłania zamówienia, które musisz wykorzystać z naszego webhooka. Google Checkout weryfikuje koszyk i zwraca wszelkie obowiązujące formy płatności i opłaty. „Wyślij zamówienie” to miejsce, w którym restauracja otrzymuje zamówienie użytkownika w celu jego realizacji. Aby po przesłaniu zamówienia wysłać z powrotem do Google aktualizacje (np. anulowanie lub zmiana łącznej kwoty), musisz wywołać interfejs Async Order Update API.

Pliki danych o asortymencie

Pliki danych o asortymencie to sposób, w jaki użytkownik odkrywa poszukiwaną restaurację i zamawia w niej zamówienie. Schemat relacyjnych zasobów reklamowych określa strukturę kompleksowych zasobów reklamowych do zamawiania. Kompleksowy plik danych o asortymencie z elementami związanymi z kolejnością składa się z tych głównych elementów:

Pliki danych wsadowych

Google korzysta z codziennego pliku danych o asortymencie, aby umożliwić użytkownikom kompleksowe zamawianie. Aby asortyment był aktualny, musisz aktualizować pliki danych wsadowych co najmniej raz dziennie, aby umożliwić ich pobieranie przez Google. Zbiorcze aktualizowanie zasobów reklamowych trwa około 2 godzin.

Interfejs API aktualizacji przyrostowych

Możesz wysyłać do Google ograniczone czasowo aktualizacje asortymentu. Interfejs Incremental Upgrade API pozwala aktualizować i usuwać encje w zasobach reklamowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Aktualizacje przyrostowe są przetwarzane nie dłużej niż 5 minut. Służy to głównie do przekazywania informacji, których nie można przewidzieć, takich jak awaryjne zamknięcia restauracji lub usunięcie niedostępnych produktów. Jeśli zmiana nie musi być widoczna od razu, użyj wsadowych plików danych.

Działania związane z realizacją

Webhook służy do weryfikowania i odbierania zamówień od Google. Pełne zamawianie obejmuje 2 działania realizacji, które musi wykonać adres URL webhooka:

 • Czynność Płatność służy do potwierdzenia koszyka i adresu dostawy użytkownika. Zwraca też uwagę na dostępne opcje płatności, odpowiednie podatki, opłaty za dostawę i inne opłaty, które użytkownik musi potwierdzić przed złożeniem zamówienia.
 • Działanie Prześlij zamówienie jest używane po otrzymaniu od Google ostatecznej wersji zamówienia, które ma zostać zrealizowane w przypadku restauracji.

Interfejs API aktualizacji zamówienia asynchronicznego

Po przesłaniu zamówienia możesz wywołać Async Order Update API, aby odesłać Google aktualizacje zamówień. Dzięki temu użytkownicy mogą sprawdzić stan swoich zamówień w Google. Możesz aktualizować stan zamówienia, czas realizacji, informacje o obsłudze klienta oraz zmiany produktów i cen.

Etapy integracji

Proces integracji składa się z 4 części: konfiguracji, programowania, testowania i wdrażania. Kompletna integracja naszych partnerów z systemem zamawiania trwa zazwyczaj od 2 do 6 miesięcy. Zależy to od dostępnych zasobów oraz stopnia złożoności ich integracji. W programie pilotażowym proponujemy skorzystać z pomocy eksperta z obsługi klienta.

Konfiguracja

Zanim rozpoczniesz integrację z kompleksowym systemem składania zamówień, zapoznaj się z zasadami i wymaganiami wstępnymi. Musisz utworzyć projekt kompleksowy do zamawiania w Konsoli Actions, wykonując instrukcje tworzenia projektu. Zanim włączysz w projekcie wszystkie funkcje wymagane do pełnej integracji, musisz przesłać swój projekt do sprawdzenia i zatwierdzenia.

Programowanie

Po zakończeniu konfiguracji ręcznie utwórz pliki danych i sprawdź wygląd swoich zasobów reklamowych w kompleksowym zamawianiu. Napisz kod, gdy przygotujesz się do przeprowadzenia programowania na pełną skalę. Najpierw wygeneruj pliki danych o asortymencie, a następnie zaimplementuj działania Zapłać i Złóż zamówienie. Interfejsy API przyrostowej aktualizacji zasobów reklamowych i asynchronicznej aktualizacji zamówień są wdrażane po zakończeniu plików danych o asortymencie i działań realizacji zamówień.

Testowanie

Użyj szybkiego testowania, aby przetestować jednostki reklamowe lub przeprowadzić testy integracji z plikami danych o asortymencie i punktem końcowym realizacji zamówień.

Uruchom automatyczne narzędzie do testowania integracji, aby przetestować działania dotyczące płatności i przesłania zamówienia z różnymi warunkami testów i przypadkami skrajnymi.

Na koniec przeprowadź testy akceptacji użytkowników, które obejmują prawdziwe zamówienia od własnych testerów i weryfikują realizację zamówień w restauracjach. Musisz mieć łącznie 5 złożonych zamówień. Aby można było to zrobić, adres URL punktu końcowego realizacji zamówienia musi być w środowisku produkcyjnym.

Uruchom
Gdy sprawdzimy zamówienia testowe i zatwierdzimy ruch testowy, możesz rozpocząć kampanię. Zwracamy uwagę na odsetek błędów na poziomie poniżej 5% w przypadku wszystkich punktów styczności z klientem integracji: asortymentu, procesu płatności, przesyłania zamówień i aktualizacji zamówień asynchronicznych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uruchomienie listy kontrolnej gotowości.

Wymagania dotyczące uruchamiania