Kompleksowe zasady w Reklamach Usług Lokalnych

W przypadku kompleksowej integracji Reklam Usług Lokalnych obowiązują poniższe zasady.

Wymagania zgodności

Odpowiednie zasady platformy

Odpowiednie zasady integracji