Omówienie i kryteria kwalifikacji

Aby umożliwić użytkownikom kompleksowy kontakt ze sprzedawcami w Reklamach Usług Lokalnych, Google oferuje partnerom tę opcję integracji:

  • Pełne: umożliwia użytkownikom bezpośrednie rezerwowanie wyceny usługi przez Google.

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć integrację, wykonaj te czynności:

  1. Zapoznaj się z kryteriami kwalifikowalności sprzedawców i usług oraz dokumentację z zasadami.
  2. Przeczytaj omówienie typu integracji.
  3. Aby rozpocząć integrację, wypełnij formularz zgłoszenia zainteresowania lub skontaktuj się z osobą kontaktową w Google ds. rozwoju biznesowego.