Wytyczne dotyczące Warunków korzystania z usługi

Aby pomóc pasażerom w zrozumieniu ich praw i obowiązków, zadbaj o to, aby Twoje Warunki korzystania z usługi były zgodne z tymi wytycznymi:

 • Nie stosuj JavaScriptu.
 • Nie używaj tagów śledzenia ani pikseli śledzących.
 • Nie używaj obrazów.
 • Nie zastępuj rodziny ani kroju czcionek w treści Warunków korzystania z usługi.
 • Nie stosuj kolorów.
 • Nie wolno dodawać formularzy, elementów wprowadzania danych ani interakcji z pasażerami.
 • Do formatowania strony używaj tylko tych tagów HTML: <title>, <h1>, <h2>, <p> i <strong>.
 • Używaj znaczników <style> w stylach wbudowanych, a nie <link type="text/css">.

Dodatkowo pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Obsługiwane są tylko pliki MIME w formacie tekstowym lub HTML.
 • Możesz zastosować pogrubienie i kursywę.
 • Możesz używać linków.
 • Nie ma wymogu długości korzystania z usługi, ale zalecamy, aby treść była zwięzła.
 • Maksymalny rozmiar czcionki nagłówków to 24 piksele.
 • Nagłówki muszą mieć mniej niż 10% łącznej liczby znaków w Warunkach korzystania z usługi.