Regulamin świadczenia usług

Aby umożliwić pasażerom zrozumienie swoich praw i zobowiązań, upewnij się, że Twoje Warunki korzystania z usługi są zgodne z tymi wytycznymi:

 • Nie używaj kodu JavaScript.
 • Nie używaj tagów śledzenia ani pikseli.
 • Nie używaj obrazów.
 • Nie zastępuj rodziny ani twarzy czcionki w treści Warunków korzystania z usługi.
 • Nie używaj kolorów.
 • Nie używaj formularzy, elementów wejściowych ani interakcji z pasażerami.
 • Do formatowania strony użyj tylko tych tagów HTML: <title>, <h1>, <h2>, <p> i <strong>.
 • Używaj stylów <style> w stylu wbudowanych, a nie <link type="text/css">.

Warto też pamiętać o tych kwestiach:

 • Obsługiwane są tylko typy MIME plików tekstowych i HTML.
 • Kursor może być pogrubiony i pogrubiony.
 • Używanie linków jest dozwolone.
 • Nie ma wymagań dotyczących długości tekstu, ale zalecamy zwięzłość.
 • Maksymalny rozmiar czcionki w nagłówkach to 24 piksele.
 • Nagłówki nie mogą przekraczać 10% łącznej liczby znaków w Warunkach korzystania z usługi.