Google Tag Manager สําหรับ Android

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจะใช้ Google Tag Manager เพื่อใช้งานและจัดการแท็กและพิกเซลการวัดผลในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องสร้างไบนารีของแอปพลิเคชันอีกครั้งไปยังตลาดกลางของแอป นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทํางานร่วมกับ SDK ของ Google Analytics สําหรับ Firebase จะเพิ่ม Tag Manager ได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้จัดการและทําการเปลี่ยนแปลงการใช้งานได้ แม้ว่าจะมีการส่งแอปออกไปแล้วก็ตาม

นักพัฒนาแอปสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่สําคัญและตัดสินใจว่าแท็กหรือพิกเซลใดควรเริ่มทํางานในภายหลัง

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

ก่อนเริ่มต้น

ส่วนต่อไปนี้จะแนะนําขั้นตอนการกําหนดค่าและใช้ Google Tag Manager ในแอปพลิเคชัน Android

1. เพิ่ม Google Tag Manager ในโปรเจ็กต์

 1. ในไฟล์ Gradle โมดูล (โดยทั่วไปคือ app/build.gradle) ให้เพิ่มทรัพยากรต่อไปนี้ในไลบรารี Tag Manager

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.2'
  }
  
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Tag Manager

 3. เลือกคอนเทนเนอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่

 4. คลิกเวอร์ชันในแถบนําทางด้านบน

 5. คลิกการดําเนินการ > ดาวน์โหลดในเวอร์ชันคอนเทนเนอร์ที่เลือก

  ดาวน์โหลดคอนเทนเนอร์

 6. สร้างโฟลเดอร์ app/src/main/assets/containers หากยังไม่มี คัดลอกคอนเทนเนอร์ที่ดาวน์โหลดไปยังโฟลเดอร์

2. บันทึกเหตุการณ์และตัวแปร

Tag Manager ใช้เหตุการณ์ พารามิเตอร์ และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่ SDK ของ Google Analytics สําหรับ Firebase บันทึกไว้เพื่อทริกเกอร์และสร้างแท็กที่คุณกําหนดค่าใน Google Tag Manager

อ่านเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Firebase เพื่อดูวิธีการบันทึกเหตุการณ์และตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้

กําหนดค่าตัวแปรใน Tag Manager

หากต้องการบันทึกค่าของพารามิเตอร์เหตุการณ์และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้เพื่อใช้ใน Google Tag Manager คุณสามารถกําหนดค่าตัวแปรในอินเทอร์เฟซของ Tag Manager

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กําหนดเองต่อไปนี้ในแอปได้

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

จากนั้น คุณจะกําหนดค่าตัวแปรพารามิเตอร์เหตุการณ์ใหม่ใน Tag Manager ได้ ดังนี้ เพื่อจับค่า image_name และ full_text parameter

 • ชื่อตัวแปร: ชื่อรูปภาพ
 • ประเภทตัวแปร: พารามิเตอร์เหตุการณ์
 • ชื่อคีย์พารามิเตอร์เหตุการณ์: image_name

และ:

 • ชื่อตัวแปร: ข้อความแบบเต็ม
 • ประเภทตัวแปร: พารามิเตอร์เหตุการณ์
 • ชื่อคีย์พารามิเตอร์เหตุการณ์: full_text

ในทํานองเดียวกัน คุณอาจตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ต่อไปนี้ในแอป

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

จากนั้น คุณอาจกําหนดค่าตัวแปรพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Firebase ใหม่ใน Google Tag Manager ให้บันทึกค่า favorite_food ดังนี้

 • ชื่อตัวแปร: อาหารโปรด
 • ประเภทตัวแปร: พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ของ Firebase
 • ชื่อคีย์พารามิเตอร์เหตุการณ์: favorite_food

แก้ไขและบล็อกเหตุการณ์

Tag Manager ช่วยให้คุณแก้ไขและบล็อกเหตุการณ์ก่อนที่ SDK ของ Google Analytics สําหรับ Firebase จะบันทึกได้ การแก้ไขเหตุการณ์จะช่วยให้คุณเพิ่ม นําออก หรือเปลี่ยนค่าของพารามิเตอร์เหตุการณ์ หรือปรับชื่อเหตุการณ์ได้โดยไม่ต้องอัปเดตแอป SDK ของ Google Analytics สําหรับ Firebase จะบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ถูกบล็อก

นอกจากนี้ Google Analytics สําหรับ Firebase SDK ยังบันทึกเหตุการณ์และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้บางรายการโดยอัตโนมัติอีกด้วย คุณใช้เหตุการณ์และพร็อพเพอร์ตี้ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติใน Tag Manager ได้โดยไม่ต้องเพิ่มโค้ดใดๆ แต่จะบล็อกไม่ได้

3. ส่งกิจกรรม

ระบบจะใช้ตัวแปรชื่อเหตุการณ์ Firebase, ตัวแปรพารามิเตอร์เหตุการณ์ Firebase และตัวแปรอื่นๆ เพื่อตั้งค่าทริกเกอร์ เงื่อนไขทริกเกอร์จะได้รับการประเมินเมื่อใดก็ตามที่คุณบันทึกเหตุการณ์ Firebase โดยค่าเริ่มต้น เหตุการณ์ Google Analytics สําหรับ Firebase จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ คุณอาจเพิ่มแท็ก Google Analytics สําหรับ Firebase ใน Tag Manager เพื่อบล็อกเหตุการณ์ไม่ให้ส่งไปยัง Google Analytics ได้

4. ดูตัวอย่าง แก้ไขข้อบกพร่อง และเผยแพร่คอนเทนเนอร์

ก่อนเผยแพร่เวอร์ชันของคอนเทนเนอร์ คุณควรดูตัวอย่างเพื่อให้คอนเทนเนอร์ทํางานได้ตามที่ต้องการ Google Tag Manager ให้คุณแสดงตัวอย่างคอนเทนเนอร์เวอร์ชันต่างๆ ได้ด้วยการสร้างลิงก์และคิวอาร์โค้ดในอินเทอร์เฟซเว็บและใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน และคุณยังเปิดใช้โหมดการบันทึกแบบละเอียดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องลักษณะการทํางานที่ไม่คาดคิดได้ด้วย

แสดงตัวอย่างคอนเทนเนอร์

ก่อนแสดงตัวอย่างคอนเทนเนอร์ ให้สร้าง URL แสดงตัวอย่างในอินเทอร์เฟซเว็บของ Google Tag Manager โดยเลือกเวอร์ชันของคอนเทนเนอร์ที่ต้องการแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกแสดงตัวอย่าง บันทึก URL พรีวิวนี้เพื่อดูขั้นตอนถัดไป

URL ตัวอย่างจะอยู่ในหน้าต่างแสดงตัวอย่างของอินเทอร์เฟซเว็บของ Tag Manager
รูปที่ 1: รับ URL พรีวิวจากอินเทอร์เฟซเว็บของ Tag Manager

หากต้องการดูตัวอย่างคอนเทนเนอร์ (หากคุณใช้ Android Studio ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3)

 1. เพิ่มกิจกรรมการแสดงตัวอย่างนี้ในไฟล์ AndroidManifest:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. เปลี่ยนบรรทัดนี้เพื่อรวมชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. ในอินเทอร์เฟซเว็บของ Google Tag Manager ให้สร้างลิงก์แสดงตัวอย่าง

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Tag Manager
  2. เลือกคอนเทนเนอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่
  3. คลิกเวอร์ชันในแถบนําทางด้านบน
  4. คลิกการดําเนินการ > แสดงตัวอย่างในเวอร์ชันคอนเทนเนอร์ที่คุณต้องการดูตัวอย่าง
  5. ป้อนชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน
  6. คลิกสร้างลิงก์เริ่มแสดงตัวอย่าง
 4. หยุดแอปพลิเคชันและใช้ลิงก์แสดงตัวอย่างหรือคิวอาร์โค้ดที่สร้างขึ้นเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน

 5. คุณออกจากโหมดแสดงตัวอย่างได้โดยคลิกลิงก์ที่สร้างจากตัวเลือกสร้างลิงก์ตัวอย่างสุดท้ายในอินเทอร์เฟซบนเว็บ

คอนเทนเนอร์แก้ไขข้อบกพร่อง

หากต้องการแก้ปัญหาการใช้คอนเทนเนอร์ ให้เปิดใช้การบันทึกแบบละเอียด ดังนี้

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

นําคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง

หลังจากแสดงตัวอย่างคอนเทนเนอร์และยืนยันว่าคอนเทนเนอร์ใช้งานได้แล้ว คุณจะนําคอนเทนเนอร์ไปใช้จริงได้ หลังจากนําคอนเทนเนอร์ไปใช้จริงแล้ว การกําหนดค่าแท็กจะพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ขั้นตอนถัดไป

อ่านการกําหนดค่าขั้นสูง