ศูนย์การเรียนรู้ของ Tag Platform คือแพลตฟอร์มออนไลน์แบบอินเทอร์แอกทีฟซึ่งนําเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ที่สม่ําเสมอ ครอบคลุม และเสมอภาค ซึ่งพร้อมใช้งานในวงกว้างสําหรับชุมชนผู้ใช้ทั่วโลก

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Tag Manager ได้ผ่านชุดเส้นทางการเรียนรู้

เริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้แรกของเราในเรื่องพื้นฐานการติดแท็กฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และคอยติดตามประกาศเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนรู้ใหม่ๆ เมื่อพร้อมให้บริการ