Debugowanie stron

Wskazówki ogólne

Pamiętaj, że Google nie zindeksuje Twojej strony natychmiast po opublikowaniu poprawki. Dlatego dopóki poprawiona strona nie zostanie ponownie zindeksowana, Search Console (i wyszukiwarka Google) może nadal wyświetlać błąd. W niektórych sytuacjach możesz poprosić o przyspieszenie indeksowania, np. za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL, ale w większości przypadków na zauważenie zmian na stronie wyszukiwarka może potrzebować kilku dni.

Przydatne narzędzia testujące

Oto kilka przydatnych narzędzi, które mogą ułatwić debugowanie stron.

Narzędzia zweryfikowanych właścicieli witryn

Aby korzystać z tych narzędzi i raportów na potrzeby określonej strony lub witryny, musisz być zweryfikowanym użytkownikiem witryny. Wynika to z tego, że Search Console udostępnia poufne dane witryny, do których dostęp powinni mieć tylko zweryfikowani użytkownicy.

 • Search Console – zarejestruj się w Search Console i potwierdź swoje prawo własności do witryny, by uzyskać dostęp do przydatnych narzędzi monitorowania i testowania, takich jak te wymienione poniżej.
 • Raporty o stanie wyników z elementami rozszerzonymi – dowiedz się, jakie wyniki z elementami rozszerzonymi są możliwe do odczytania przez Google, a jakie nie. Uzyskaj informacje pozwalające rozwiązać problemy związane z tymi wynikami, a gdy je już naprawisz, poproś o ich ponowne zindeksowanie. Za pomocą tego narzędzia nie możesz testować dowolnych adresów URL.
 • Narzędzie do sprawdzania adresów URL – sprawdź, jak Twoje strony będą wyglądać w indeksie Google, przeprowadź test indeksu dotyczący adresu URL wersji opublikowanej i zobacz, jak Google renderuje Twoją stronę, a następnie prześlij URL do zindeksowania.
 • Tester pliku robots.txt – pozwala przetestować składnię pliku robots.txt. Możesz przetestować dowolny plik robots.txt w swojej witrynie, a także sprawdzić składnię w edytowalnym obszarze tekstowym.
 • Raport o stanie stron AMP – sprawdź wykryte przez Google błędy stron AMP w całej witrynie. Błędy są wykrywane podczas standardowego indeksowania. Nie możesz testować dowolnych adresów URL.
 • Raport dotyczący obsługi na urządzeniach mobilnych – sprawdź błędy dotyczące obsługi na urządzeniach mobilnych w całej witrynie. Błędy są wykrywane podczas standardowego indeksowania. Nie możesz testować dowolnych adresów URL.

Narzędzia anonimowe

Tych narzędzi możesz używać do testowania dowolnych adresów URL bez uprawnień Search Console dotyczących witryny. Do niektórych narzędzi można też wklejać fragmenty kodu.

Jeśli stronę o określonym adresie URL przechowujesz na komputerze lokalnym lub chroni ją zapora sieciowa, możesz skorzystać z tunelu, by umożliwić sprawdzenie jej przez narzędzie testujące. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Więcej narzędzi

Więcej zasobów, a także informacje o godzinach pracy znajdziesz na naszej stronie pomocy.

Testowanie stron przechowywanych na komputerze lokalnym lub chronionych zaporą sieciową

Google udostępnia kilka narzędzi do testowania pojedynczych aktywnych stron internetowych, na przykład narzędzie do testów AMP, narzędzie do testowania optymalizacji mobilnejtest wyników z elementami rozszerzonymi. Jeśli jednak strona działa na komputerze lokalnym i nie ma publicznego adresu URL lub chroni ją zapora sieciowa, możesz ją przetestować, tworząc tunel dla narzędzia testującego. To rozwiązanie może być przydatne, jeśli chcesz przetestować stronę przed opublikowaniem w internecie lub jeśli chcesz uwzględnić ten krok w procesie publikowania strony.

Aby przetestować stronę lokalną lub chronioną zaporą sieciową, skorzystaj z rozwiązania tunelowego takiego jak ngrok. Narzędzia tego typu udostępniają publiczny URL prowadzący do niepublicznej strony na lokalnym hoście lub serwerze chronionym zaporą sieciową.

W podanym niżej przykładzie uruchamiasz najpierw skrypt SimpleHTTPServer w języku Python, aby umieścić stronę na komputerze lokalnym, a potem używasz narzędzia ngrok do wyeksponowania strony pod adresem URL dostępnym publicznie:

Krok 1

Uruchom lokalny serwer HTTP, by hostować stronę na określonym porcie. W naszym przykładzie jest to port 5326.

Polecenie SimpleHTTPServer mapuje bieżący katalog jako katalog główny witryny.

 python -m SimpleHTTPServer 5326
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 5326
...
  

Krok 2

Na innym terminalu uruchom lokalną aplikację ngrok z nasłuchiwaniem portu 5326, który otworzyliśmy w kroku 1.

 ./ngrok http 5326 --request-header-add ngrok-skip-browser-warning:1
ngrok by @inconshreveable (Ctrl+C to quit)

Session Status online
Version 2.2.4
Region United States (us)
Web Interface http://127.0.0.1:4040
Forwarding http://ad0a5735.ngrok.io -> localhost:5326
Forwarding https://ad0a5735.ngrok.io -> localhost:5326

Connections ttl opn rt1 rt5 p50 p90
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
  

Krok 3

Przekaż adres URL z aplikacji ngrok do wybranego narzędzia testującego.

Główny adres URL w naszym przykładzie to http://ad0a5735.ngrok.io, więc jeśli strona jest zapisana lokalnie pod adresem ~/testwebdir/mypage.html, a podany wyżej serwer został uruchomiony z katalogu ~/testwebdir/, można przetestować adres http://ad0a5735.ngrok.io/mypage.html. W narzędziach do testowania optymalizacji mobilnej możesz wkleić ten adres URL bezpośrednio na stronie lub wejść na stronę https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=http%3A%2F%2Fad0a5735.ngrok.io%2Fmypage.html.

Pamiętaj, że różne hosty lokalne i rozwiązania do tunelowania mapują strony w różny sposób.

Niektóre rozwiązania do tunelowania (inne niż ngrok) automatycznie chronią tymczasowe publiczne adresy URL za pomocą pliku robots.txt, który uniemożliwia Google ich testowanie. Narzędzia Google do testowania stosują się do ograniczeń wynikających z pliku robots.txt. Zapoznaj się z dokumentacją rozwiązania do tunelowania i usług hostingowych, z których korzystasz.

Usuwanie błędów związanych z dostępem

Jeśli podczas korzystania z narzędzia Google do testowania wystąpi błąd związany z dostępem:

 • Sprawdź, czy strona nie jest chroniona przez plik robots.txt i nie wymaga logowania.
 • Spróbuj uzyskać dostęp do strony spoza zapory sieciowej, na innym komputerze lub korzystając z trybu incognito w Chrome.