เตรียมพร้อมใช้ People API

ก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ดสำหรับแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์รายการแรก คุณต้องทำ 3 สิ่งต่อไปนี้

  1. รับบัญชี Google
  2. สร้างโปรเจ็กต์
  3. ตั้งค่าแอป

คู่มือนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับงานเหล่านั้น หากคุณยังไม่ได้ทำ

1. รับบัญชี Google

คุณต้องมีบัญชี Google เพื่อสร้างโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว แสดงว่าคุณพร้อมใช้งาน คุณอาจต้องการบัญชี Google แยก เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ

2. สร้างโปรเจ็กต์สำหรับไคลเอ็นต์

ก่อนที่จะส่งคำขอไปยัง People API ได้ คุณต้องแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับไคลเอ็นต์และเปิดใช้งานการเข้าถึง API ดังกล่าว โดยใช้คอนโซล Google API เพื่อสร้างโปรเจ็กต์ ซึ่งเป็นคอลเล็กชันการตั้งค่าและข้อมูลการเข้าถึง API ที่มีชื่อ แล้วลงทะเบียนแอปพลิเคชันของคุณ

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน People API ก่อนอื่นคุณต้องใช้เครื่องมือตั้งค่า ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการสร้างโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API เปิดใช้ API และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

3. ตั้งค่าแอป

หากคุณใช้ภาษาที่รองรับ ให้พิจารณาใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์รายการใดรายการหนึ่ง คุณต้องตั้งค่าการให้สิทธิ์ก่อนจึงจะส่งคำขอไปยัง API ได้

ลองดูที่โค้ดตัวอย่างสำหรับการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็วซึ่งแสดงให้คุณเห็นวิธีดึงรายชื่อติดต่อในภาษาต่างๆ