Lista kontrolna integracji

Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby sprawdzić, czy wszystkie wymagane kroki integracji z internetem zostały wykonane.

Informacje o środowisku testowym

Testowa konfiguracja Google Pay API nie zwraca aktywnych, możliwych do obciążenia danych karty, ale umożliwia testowanie tych elementów procesu zakupu. Te elementy można przetestować:

 • Strony z potwierdzeniem
 • rachunki,
 • adres rozliczeniowy (opcjonalnie),
 • numer telefonu na potrzeby rozliczeń (opcjonalnie),
 • adres dostawy (opcjonalnie),
 • Adres e-mail (opcjonalnie)

Zainicjuj nowego klienta PaymentsClient za pomocą obiektu JavaScript zawierającego właściwość środowiska ustawioną na TEST, aby użyć środowiska testowego z przykładową odpowiedzią dotyczącą danych do płatności.

Oto przykładowy kod:
var paymentsClient =
  new google.payments.api.PaymentsClient({environment: 'TEST'});

Testowanie z wykorzystaniem konsoli programisty przeglądarki

Przetestuj swoją witrynę, korzystając z najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki. Aby to zrobić, otwórz w przeglądarce narzędzia programisty, aby wyświetlić komunikaty w konsoli dotyczące Twojej witryny. Obejmują one komunikaty o błędach lub ostrzeżenia z biblioteki klienta JavaScript Google Pay API. Google Pay API obsługuje przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Opera i UCWeb UC Browser.

Inne błędy mogą być wyświetlane w oknie wyboru płatności Google po wywołaniu danych loadPaymentData(). Kliknięcie przycisku Dalej lub OK po wyświetleniu komunikatu o błędzie może zwrócić dodatkowe informacje w odrzuconym obiekcie Promise obsługiwanym przez Twoją witrynę.

Testowanie na zgodnym urządzeniu

Interfejs Google Pay API jest dostępny na wielu rynkach, ale z tokenizowanych kart można korzystać tylko w niektórych krajach. Jeśli tokenizowane karty są ustawione jako dozwolona forma płatności, przetestuj je na urządzeniu z Androidem za pomocą Chrome na Androida w wersji 59 lub nowszej i Usług Google Play w wersji 16.0.0 lub nowszej. Jeśli Twoja forma płatności jest obsługiwana w Twoim kraju i przez bank wydający kartę, przeprowadź test za pomocą karty zapisanej w aplikacji Google Pay.

Przeprowadź test za pomocą zdalnego debugowania z Chrome na komputery, aby wyświetlić informacje o błędach w konsoli i ostrzeżenia zwracane przez Chrome na Androida. Aby uzyskać więcej informacji o ewentualnych błędach, wyświetl logi z urządzenia z Androidem. Logi błędów możesz wyświetlić, korzystając z okna narzędzia LogCat w Android Studio, za pomocą narzędzia wiersza poleceń adb logcat lub w raporcie Androida o błędzie. Aby wyświetlić komunikaty o błędach związane z Google Pay API, wyszukaj WalletMerchantError.

Oto przykładowy kod:

adb logcat -s WalletMerchantError

Testowanie integracji

Zanim prześlesz swoją integrację do Google do weryfikacji za pomocą klienta PaymentsClient skonfigurowanego pod kątem środowiska TEST, sprawdź, czy spełnione zostały kryteria zakończenia dla każdej z poniższych pozycji dotyczących działania i marki:

1. Testy podstawowe

Upewnij się, że używane przez Ciebie metody kontroli ryzyka i transakcji dokonywanych przy użyciu karty lub numeru PAN są również stosowane do transakcji Google Pay. Stosowane przez Google Pay sposoby weryfikacji i kontroli zabezpieczające przed oszustwami nie powinny zastąpić Twoich procesów zarządzania ryzykiem.
Jeśli selektywnie aktywujesz uwierzytelnianie 3D Secure (uwierzytelnianie stopniowe) dla zwykłych transakcji kartą na podstawie kryteriów ryzyka, użyj tych samych kryteriów do aktywowania uwierzytelniania 3D Secure dla transakcji w Google Pay z wykorzystaniem numeru PAN PAN_ONLY.
Upewnij się, że znasz i akceptujesz nasze Warunki korzystania z usługi. Jeśli chcesz zarejestrować się w interfejsie Google Pay API, musisz mieć adres e-mail powiązany z kontem Google, a najlepiej firmowy adres e-mail powiązany z domeną Twojej firmy, na przykład „admin@mojadomenaosobista.com”. Wybierz Zamiast tego użyj mojego obecnego adresu e-mail podczas procesu tworzenia konta Google, aby powiązać swój adres e-mail z kontem Google.
Wykorzystuj dane otrzymane z Google Pay API tylko do przetwarzania transakcji. Wszystkie pozostałe przypadki użycia wymagają uzyskania oddzielnej i jednoznacznej zgody użytkownika.
Potwierdź, jakie sieci kart i metody uwierzytelniania są akceptowane przez wybraną przez Ciebie firmę obsługującą płatności w Twoim kraju.
Jeśli dokonujesz integracji DIRECT tokenizationSpecification type, musisz co rok wykonywać rotację swojego publicznego klucza szyfrowania i dostarczać Google certyfikat zgodności ze standardem PCI za pomocą Google Pay Business Console. Ten certyfikat może być dostarczony przez zewnętrznego lub kwalifikowanego audytora zabezpieczeń certyfikowanego przez organizację PCI Security Standards Council i zweryfikowanego przez zatwierdzonego dostawcę lub kwalifikowanego audytora.

2. Testy marki

Używaj naszych zatwierdzonych zasobów i przestrzegaj wszystkich naszych wskazówek dotyczących promowania marki.
Zadbaj o to, by przycisk Google Pay pojawiał się dopiero po tym, jak Twoja witryna potwierdzi za pomocą funkcji isReadyToPay(), że użytkownik może zapłacić.
Sprawdź, czy wymiary wyświetlanego przycisku płatności Google Pay są takie same jak wymiary podobnych przycisków i elementów na stronie.
Przy wyborze przycisku weź pod uwagę kolor tła, na jakim będzie on się wyświetlać.

3. Testy funkcjonalne

Sprawdź, czy dane loadPaymentData() są wywoływane synchronicznie wraz z kliknięciem przycisku płatności Google Pay, utrzymując aktywność użytkownika przeglądarki, co umożliwia interfejsowi Google Pay API wyświetlenie arkusza płatności. Sprawdź, czy arkusz płatności Google Pay nie jest zablokowany przez funkcję blokowania wyskakujących okienek.

Jeśli chcesz korzystać z formy płatności CARD z uwierzytelnianiem karty PAN_ONLY, przeprowadź testowanie dostępnych kart, wykonując te czynności:

 1. Jeśli to konieczne, usuń wszystkie zapisane karty z pay.google.com.
 2. Wróć do integracji.
 3. Kliknij Google Pay.
 4. Sprawdź, czy widzisz opcję dodania karty.
 5. Dodaj kartę z obsługiwanej sieci zgodnie z opisem w parameters.allowedCardNetworks.
 6. Sprawdź, czy w selektorze widzisz dodaną kartę z logo sieci.

Poniższy test dotyczy tylko Chrome na Androida.

Jeśli chcesz korzystać z formy płatności CARD z uwierzytelnianiem karty CRYPTOGRAM_3DS, przeprowadź testowanie tokena urządzenia z Androidem, wykonując te czynności:

 1. Sprawdź, czy wydawca karty jest obsługiwany, i dodaj odpowiednią kartę w aplikacji Google Pay na Androida.
 2. Wróć do integracji.
 3. Kliknij przycisk płatności Google Pay.
 4. Sprawdź, czy widzisz w selektorze dodaną kartę wraz z grafiką.

Po potwierdzeniu, że firma przetwarzająca płatności obsługuje uwierzytelnianie karty 3D-Secure, możesz kontynuować integrację nawet wtedy, gdy token urządzenia z Androidem nie jest dostępny dla Ciebie jako użytkownika Androida czy posiadacza karty.

Jeśli wymagasz adresu dostawy, przetestuj przetwarzanie adresu dostawy na różnych etapach ukończenia, takich jak:

 • Różne formy imienia i nazwiska, które mogą zostać wpisane w polach strukturyzowanych, np. „Jan”, „Jan Kowalski” i „Anna Kowalska Nowak”.
 • Poprawnie przeanalizuj wszystkie wiersze adresu zwrócone przez Google Pay API, które mogą przekraczać łączną liczbę wierszy adresu zazwyczaj gromadzonych podczas Twojego standardowego procesu płatności.
 • Potwierdź, że zwrócony komponent kraju w adresie jest zgodny z obsługiwanymi miejscami docelowymi w Twojej witrynie. Jeśli masz określone ograniczenia dostawy, przetestuj je: wpisz nieobsługiwany adres dostawy, który jest niedozwolony w naszym arkuszu płatności, i sprawdź, czy ograniczenia działają.

Jeśli masz wdrożoną obsługę autoryzacji płatności, sprawdź te kwestie:

 • Gdy uwierzytelnienie płatności kończy się niepowodzeniem, zwraca ERROR o wartości transactionState i PaymentDataError z intencją PAYMENT_AUTHORIZATION.

Jeśli masz wdrożoną obsługę dynamicznych aktualizacji cen, wykonaj te czynności:

 • Dodaj do arkusza płatności jednocześnie kartę i adres. Zaktualizuj opcje wysyłki, listę zamówień i cenę całkowitą.
 • Dodaj i wybierz adres dostawy. Zaktualizuj opcje wysyłki, listę zamówień i cenę całkowitą.
 • Wybierz opcję dostawy. Zaktualizuj listę zamówień i cenę całkowitą.
 • Gdy adres wysyłki nie ma dostępnych opcji wysyłki, zwróć PaymentDataError z intencją SHIPPING_ADDRESS.
 • Gdy wybrana opcja dostawy jest nieprawidłowa, zwróć PaymentDataError z intencją SHIPPING_OPTION.
 • W przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia płatności zwróć ERROR o wartości transactionState i PaymentDataError z intencją PAYMENT_AUTHORIZATION.
Jeśli wymagasz podania numeru telefonu, poproś o numer telefonu z adresu rozliczeniowego. Następnie przetestuj, czy możesz przeanalizować i zapisać numer telefonu zgodnie ze standardami wykorzystywanymi przez Twoją witrynę, podając różne formaty, np. „+8005550100”, „18005550100”, „(800) 555-0100”.
Dopilnuj, aby usługa Google Pay wyświetlała się w taki sam sposób jak formy płatności innych firm.
W przypadku użytkowników, którzy ostatnim razem wybrali Google Pay w procesie płatności oraz wskazali Google Pay jako preferowaną formę płatności w Twojej witrynie, usługa Google Pay musi być domyślną formą płatności podczas ich kolejnych zakupów.
Zanim rozpocznie się przetwarzanie transakcji, użytkownikowi musi wyświetlić się łączna cena. Jeśli kwota, którą zostanie obciążony, nie zgadza się z kwotą wynikającą z danych otrzymanych od Google Pay API, musisz pokazać użytkownikowi stronę potwierdzenia z łączną ceną.