Testowanie za pomocą tokenów próbnych

Na tej stronie opisujemy, jak testować integrację z użyciem tokenów próbnych.

Generowanie tokenów próbnych

Aby przetestować odszyfrowywanie tokena na serwerze w przypadku integracji bezpośrednich, możesz wygenerować tokeny przykładowe, jeśli podczas tworzenia wystąpienia PaymentsClient środowisko zostało ustawione na TEST.

Jeśli utworzone wystąpienie PaymentsClient ma środowisko ustawione na TEST, wywołania loadPaymentData działają normalnie i wyświetlają użytkownikowi prośbę o wybranie jednej z jego prawdziwych kart płatniczych. Nigdy jednak nie zwracają rzeczywistych informacji z wybranej karty. Zamiast tego otrzymany token ma zawsze stały ładunek.

Sprawdzanie podpisu

Tokeny utworzone w środowisku TEST są zaszyfrowane za pomocą Twojego klucza publicznego, który został przez Ciebie wcześniej wysłany do Google.

Tokeny są podpisane za pomocą kluczy testowych Google. Jeśli korzystasz z biblioteki Tink, upewnij się, że określono .fetchSenderVerifyingKeysWith(GooglePaymentsPublicKeysManager.INSTANCE_TEST) podczas tworzenia obiektu PaymentMethodTokenRecipient.

Odszyfrowany ładunek

Po odszyfrowaniu tokenu próbnego otrzymujesz ładunek w postaci niezaszyfrowanej. Struktura ładunku zależy od tego, czy wybrana karta jest tokenizowana, co oznacza, że została dodana do Google Pay, czy nie. Dodatkowo w przypadku kart tokenizowanych ładunek będzie się różnić w zależności od sieci operatora karty. Ładunek dla kart nietokenizowanych jest zawsze taki sam, niezależnie od sieci.

Te trzy pola w Twoim ładunku odszyfrowanym mogą być inne niż w poniższych próbkach:

 • messageExpiration: sygnatura czasowa ustawiona na tydzień później, licząc od danego momentu;
 • messageId: identyfikator losowo generowany dla każdego ładunku;
 • expirationYear: ustawiony na za pięć lat, licząc od bieżącego roku.

Struktura ładunku odszyfrowanego różni się w zależności od wersji protokołu: ECv1 lub ECv2. Jeśli wdrażasz nową integrację, wykorzystywana będzie wersja ECv2. Jeśli nie masz pewności co do wersji protokołu, zapytaj o to swoją osobę kontaktową w Google.

Karta nietokenizowana

Visa

Poniżej znajdziesz przykład ładunku odszyfrowanego dla kart nietokenizowanych Visa:

ECv2

{
  "gatewayMerchantId": "some-merchant-id",
  "messageExpiration": "1650574736277",
  "messageId": "AH2Ejtc88ZHJ-2aYBQWzHwvp6l0JsCHgxVt8s91A-ZUikaXNbcjsFm6gg9ExeVR-jzIyT-mJvA_ntvfRsDDOH2jnKMjdTtXIJvPt0NBUU45R7-gnjxkx-sI0ldcWvbDHsV0735yFDbWk",
  "paymentMethod": "CARD",
  "paymentMethodDetails": {
    "expirationYear": 2027,
    "expirationMonth": 12,
    "pan": "4111111111111111",
    "authMethod": "PAN_ONLY"
  }
}

ECv1

{
 "messageExpiration": "1507738377032",
 "paymentMethod": "CARD",
 "messageId": "AH2EjtcHYs1Ye-ZIZuZXd7eNO4QjQfZjBDtP2ti0tob_a5o22lHmGWHsBVYrrSylkFC3ZTsRdvMadQpwOGCIl7XxhTKcfElmgF7UFbcI8CeUZCWRmbTH5s7h69Baqr4FAM735VNThPiP",
 "paymentMethodDetails": {
  "expirationYear": 2027,
  "expirationMonth": 12,
  "pan": "4111111111111111"
 }
}

MasterCard

Poniżej znajdziesz przykład odszyfrowanego ładunku dla kart nietokenizowanych MasterCard:

ECv2

{
  "gatewayMerchantId": "some-merchant-id",
  "messageExpiration": "1650574585777",
  "messageId": "AH2Ejte23Sp0DBWqKVQ1d8ICVQialPGgXSsTT4NnCjNy3i-jdJg6B_wllO8590dFfrLg16GqGcuSrEPjl-sQZ-K8sKCL62ahwh5kzUv4ggLwioImJmuEuKfAiEQBRW0L8zlo0Nv6LFuk",
  "paymentMethod": "CARD",
  "paymentMethodDetails": {
    "expirationYear": 2027,
    "expirationMonth": 12,
    "pan": "5555555555554444",
    "authMethod": "PAN_ONLY"
  }
}

ECv1

{
 "messageExpiration": "1507738377032",
 "paymentMethod": "CARD",
 "messageId": "AH2EjtcHYs1Ye-ZIZuZXd7eNO4QjQfZjBDtP2ti0tob_a5o22lHmGWHsBVYrrSylkFC3ZTsRdvMadQpwOGCIl7XxhTKcfElmgF7UFbcI8CeUZCWRmbTH5s7h69Baqr4FAM735VNThPiP",
 "paymentMethodDetails": {
  "expirationYear": 2027,
  "expirationMonth": 12,
  "pan": "5555555555554444"
 }
}

American Express

Poniżej znajdziesz przykład ładunku odszyfrowanego dla kart nietokenizowanych Amex:

ECv2

{
  "gatewayMerchantId": "some-merchant-id",
  "messageExpiration": "1650574857349",
  "messageId": "AH2EjtcmoURSXm2RhZ8ihnJrsty-7Ewm3NEnJDM-Atw9ewbIPvuarglows0vtaCV33b4z3PpM5RsMklbpe0aNPK5_BanGxmp_JSsOEtZYuf4m3cHTtKnxpQeonN07XDK-DUPKAaRwLfY",
  "paymentMethod": "CARD",
  "paymentMethodDetails": {
    "expirationYear": 2027,
    "expirationMonth": 12,
    "pan": "378282246310005",
    "authMethod": "PAN_ONLY"
  }
}

ECv1

{
 "messageExpiration": "1507738377032",
 "paymentMethod": "CARD",
 "messageId": "AH2EjtcHYs1Ye-ZIZuZXd7eNO4QjQfZjBDtP2ti0tob_a5o22lHmGWHsBVYrrSylkFC3ZTsRdvMadQpwOGCIl7XxhTKcfElmgF7UFbcI8CeUZCWRmbTH5s7h69Baqr4FAM735VNThPiP",
 "paymentMethodDetails": {
  "expirationYear": 2027,
  "expirationMonth": 12,
  "pan": "378282246310005"
 }
}

Discover

Poniżej znajdziesz przykład ładunku odszyfrowanego dla kart nietokenizowanych Discover:

ECv2

{
  "gatewayMerchantId": "some-merchant-id",
  "messageExpiration": "1650574781399",
  "messageId": "AH2EjteSxPPpbJOXKXzG1Cqkh1kzJz0UP1AG4w75n9q7gCtWsawfRlqtUZofjIBnKlbozvASxKkkdbjv2-rOfNGd_st4kFqPeb6O3IE-fXeIcHzH8x56tMRylEnfnrF6x01ET8KdUeLS",
  "paymentMethod": "CARD",
  "paymentMethodDetails": {
    "expirationYear": 2027,
    "expirationMonth": 12,
    "pan": "6011111111111117",
    "authMethod": "PAN_ONLY"
  }
}

ECv1

{
 "messageExpiration": "1507738377032",
 "paymentMethod": "CARD",
 "messageId": "AH2EjtcHYs1Ye-ZIZuZXd7eNO4QjQfZjBDtP2ti0tob_a5o22lHmGWHsBVYrrSylkFC3ZTsRdvMadQpwOGCIl7XxhTKcfElmgF7UFbcI8CeUZCWRmbTH5s7h69Baqr4FAM735VNThPiP",
 "paymentMethodDetails": {
  "expirationYear": 2027,
  "expirationMonth": 12,
  "pan": "6011111111111117"
 }
}

Karta tokenizowana

Karta tokenizowana to karta, która została dodana do Google Pay.

Odszyfrowany ładunek dla karty tokenizowanej zależy od typu wybranej karty. W poniższych trzech przykładach są pokazane ładunki odszyfrowane dla różnych typów kart tokenizowanych.

Visa

Poniżej znajdziesz przykład ładunku odszyfrowanego dla kart tokenizowanych Visa:

ECv2

{
  "gatewayMerchantId": "some-merchant-id",
  "messageExpiration": "1561533871082",
  "messageId": "AH2Ejtc8qBlP_MCAV0jJG7ErQKeDrkEUtQ0N3QRvPXWJc-jgC0VTfgmarDRZvTwuzirQPdUjkMkiQ7tnDidZbtlQTO-mAgMIdXRMuYedhZXnCcokmkJOOnE7jBn-pvkyBncOgpPWFFn3",
  "paymentMethod": "CARD",
  "paymentMethodDetails": {
    "expirationYear": 2027,
    "expirationMonth": 12,
    "pan": "4895370012003478",
    "authMethod": "CRYPTOGRAM_3DS",
    "eciIndicator": "07",
    "cryptogram": "AgAAAAAABk4DWZ4C28yUQAAAAAA="
  }
}

ECv1

{
 "messageExpiration": "1507738377032",
 "paymentMethod": "TOKENIZED_CARD",
 "messageId": "AH2EjtcHYs1Ye-ZIZuZXd7eNO4QjQfZjBDtP2ti0tob_a5o22lHmGWHsBVYrrSylkFC3ZTsRdvMadQpwOGCIl7XxhTKcfElmgF7UFbcI8CeUZCWRmbTH5s7h69Baqr4FAM735VNThPiP",
 "paymentMethodDetails": {
  "expirationYear": 2027,
  "dpan": "4895370012003478",
  "expirationMonth": 12,
  "authMethod": "3DS",
  "3dsCryptogram": "AgAAAAAABk4DWZ4C28yUQAAAAAA=",
  "eciIndicator": "07"
 }
}

American Express,

Poniżej znajdziesz przykład ładunku odszyfrowanego dla kart tokenizowanych American Express:

ECv2

{
  "gatewayMerchantId": "some-merchant-id",
  "messageExpiration": "1561534208255",
  "messageId": "AH2Ejtf3Lp6LzjK6BswXBvVKZapBJNgMUbVHF_TORaVi7lV0tvRfzvApsZm-RAXF_szQq9qS_BwLTgZGrXvk0ZydZwUISo4x6dxojDoz0fl7loXwZ8JApFrQWU__ExxljKY4Y4mu2aQz",
  "paymentMethod": "CARD",
  "paymentMethodDetails": {
    "expirationYear": 2027,
    "expirationMonth": 12,
    "pan": "370295136149943",
    "authMethod": "CRYPTOGRAM_3DS",
    "cryptogram": "JnPYbs6FkC1tiVLREAABoAAAkgA="
  }
}

ECv1

{
 "messageExpiration": "1507738377032",
 "paymentMethod": "TOKENIZED_CARD",
 "messageId": "AH2EjtcHYs1Ye-ZIZuZXd7eNO4QjQfZjBDtP2ti0tob_a5o22lHmGWHsBVYrrSylkFC3ZTsRdvMadQpwOGCIl7XxhTKcfElmgF7UFbcI8CeUZCWRmbTH5s7h69Baqr4FAM735VNThPiP",
 "paymentMethodDetails": {
  "expirationYear": 2027,
  "dpan": "370295136149943",
  "expirationMonth": 12,
  "authMethod": "3DS",
  "3dsCryptogram": "JnPYbs6FkC1tiVLREAABoAAAkgA="
 }
}

Wszystkie inne sieci

Poniżej znajdziesz przykład ładunku odszyfrowanego dla kart tokenizowanych pozostałych sieci:

ECv2

{
  "gatewayMerchantId": "some-merchant-id",
  "messageExpiration": "1561534208255",
  "messageId": "AH2EjterqtEqlB9vQvy2kJEugwCDYtMzVtLrVH26Qd1RDFK_EFsFmPdpPOqcCIedXNpAc6sCM61GuYM_bgVl930tU8I0Ar0WUx87MIw36skUC-IT_APvbx4qRqw9Hfu2W-7zY6LMdgZ5",
  "paymentMethod": "CARD",
  "paymentMethodDetails": {
    "expirationYear": 2027,
    "expirationMonth": 12,
    "pan": "5204240250197840",
    "authMethod": "CRYPTOGRAM_3DS",
    "cryptogram": "ALnt+yWSJdXBACMLLWMNGgADFA=="
  }
}

ECv1

{
 "messageExpiration": "1507738377032",
 "paymentMethod": "TOKENIZED_CARD",
 "messageId": "AH2EjtcHYs1Ye-ZIZuZXd7eNO4QjQfZjBDtP2ti0tob_a5o22lHmGWHsBVYrrSylkFC3ZTsRdvMadQpwOGCIl7XxhTKcfElmgF7UFbcI8CeUZCWRmbTH5s7h69Baqr4FAM735VNThPiP",
 "paymentMethodDetails": {
  "expirationYear": 2027,
  "dpan": "5204240250197840",
  "expirationMonth": 12,
  "authMethod": "3DS",
  "3dsCryptogram": "ALnt+yWSJdXBACMLLWMNGgADFA=="
 }
}