Działające wersje demonstracyjne Google Pay

Ta strona zawiera działające wersje demonstracyjne Google Pay, które możesz edytować w JavaScript lub JSFiddle.

Podstawowy przykład

Poniżej znajduje się przykład działania przycisku Google Pay. Zajrzyj do znajdującego się obok kodu, aby dowiedzieć się, jak został skonstruowany.

Przykład zmiany rozmiaru przycisku

Poniżej przedstawiamy, jak zmienić rozmiar przycisku Google Pay. Wywołaj createButton z właściwością buttonSizeMode ustawioną na fill, a następnie ustaw rozmiar w #container div.

Przykład autoryzacji płatności

Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób można autoryzować płatność przed jej przetworzeniem.

Powodem, dla którego warto zatwierdzić płatność przed jej przetworzeniem, jest umożliwienie użytkownikowi wyboru innej formy płatności w razie niepowodzenia autoryzacji.

Żądanie autoryzacji płatności możesz obsłużyć, postępując zgodnie z tymi instrukcjami:

  1. Zarejestruj wywołanie zwrotne onPaymentAuthorized() w PaymentOptions.
  2. Wywołaj funkcję loadPaymentData() z intencją wywołania zwrotnego PAYMENT_AUTHORIZATION.
  3. Zaimplementuj moduł obsługi wywołania zwrotnego onPaymentAuthorized().

Kliknij link Edytuj w JSFiddle, aby edytować i samodzielnie wypróbować tę funkcję.

Przykład aktualizacji ceny dynamicznej

Aktualizacje ceny dynamicznej umożliwiają dynamiczne dostosowywanie łącznej ceny w zależności od zmian adresu i opcji dostawy.

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować aktualizacje ceny dynamicznej:

  1. Zarejestruj wywołania zwrotne onPaymentAuthorized i onPaymentDataChanged w PaymentOptions.
  2. Wywołaj funkcję loadPaymentData() z intencjami wywołania zwrotnego. Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiednim przykładzie.
  3. Wdróż onPaymentAuthorized i onPaymentDataChanged.

Kliknij link Edytuj w JSFiddle, aby edytować i samodzielnie wypróbować tę funkcję.