ภาพรวมการรายงานและการตรวจสอบ

คุณควรตรวจสอบการใช้งาน Google Maps Platform API โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นประจำ ข้อมูลนี้จะช่วยวัดการใช้ API, ใช้งานภายในขีดจำกัดการใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และควบคุมต้นทุนผ่านงบประมาณที่วางแผนไว้ การตรวจสอบข้อมูลนี้ยังสามารถแจ้งเตือนคุณถึงการโต้ตอบที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแอปพลิเคชันของคุณกับบริการ Google Maps Platform

แพลตฟอร์ม Maps มีเครื่องมือ 2 อย่างที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบการใช้งาน โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน

 • การรายงาน: ชุดรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณเห็นการใช้งาน API พื้นฐาน โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Cloud Console ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถระบุจำนวนการเรียก API ได้อย่างรวดเร็ว ดูโควต้าการใช้งาน API ใกล้ถึงขีดจำกัด และตรวจสอบการใช้งานการเรียกเก็บเงินเมื่อเวลาผ่านไป
 • การตรวจสอบ: ชุดเครื่องมือทั้งใน Cloud Console และผ่าน API ที่ให้คุณตรวจสอบการใช้งาน API โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน รวมถึงกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเมตริกเหล่านี้ใกล้ถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  การตรวจสอบช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดการตรวจสอบที่กำหนดเองซึ่งแสดงเมตริกเป็นแผนภูมิประเภทต่างๆ ได้ นอกจากนี้ คุณยังออกการแจ้งเตือน เช่น อีเมลหรือข้อความ SMS เมื่อเมตริกเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ด้วย

การรายงาน

การรายงานใน Maps Platform มีชุดรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณดูการใช้งาน API พื้นฐาน โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console ได้อย่างง่ายดาย ดูรายงานการใช้งาน โควต้า และหมายเลขการเรียกเก็บเงิน Maps Platform API โดยใช้ Cloud Console

รายงาน API และบริการ

รายงาน API และบริการของ Cloud Console มีเมตริกการใช้งานสำหรับ API ทั้งหมดที่เปิดใช้สำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ ซึ่งรวมถึง Maps Platform API และ SDK ตลอดจน API และบริการอื่นๆ ทั้งหมดของ Google

รูปภาพนี้แสดงรายงาน API และบริการ

ภาพหน้าจอของหน้า Monitoring API ใน Google Cloud Console ที่แสดงหน้าแดชบอร์ดรายงาน API และบริการ โดยจะแสดงแผนภูมิแยกต่างหากสำหรับการเข้าชม ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองตามค่ามัธยฐาน แผนภูมิเหล่านี้จะแสดงข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงจนถึง 30 วัน

โควต้า

โควต้าจะเป็นตัวกำหนดจำนวนคำขอที่โปรเจ็กต์ทำได้กับ Maps Platform API คุณสามารถจำกัดคำขอได้ 3 วิธีดังนี้

 • ต่อวัน
 • ต่อนาที
 • ต่อผู้ใช้ต่อนาที (หากมี)

เฉพาะคำขอที่สำเร็จและคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่จะนับรวมในโควต้า คำขอที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะไม่นับรวมในโควต้า

การใช้งานโควต้าจะแสดงเป็นกราฟในหน้ารายงานโควต้าใน Cloud Console

ภาพหน้าจอของหน้าโควต้าของ Maps ใน Google Cloud Console โดยจะแสดงโควต้าตาม API โดยใช้ตัวเลือก จากนั้นจึงแสดงการโหลดแผนที่ที่สัมพันธ์กับโควต้าที่ตั้งไว้สำหรับ API ที่เป็นปัญหา

การเรียกเก็บเงิน

รายงานการเรียกเก็บเงินของ Cloud Console จะให้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์ที่คุณเลือก

หน้ารายงานการเรียกเก็บเงินใน Cloud ช่วยให้คุณดูค่าใช้จ่ายการใช้งาน Google Cloud Platform สำหรับทุกโปรเจ็กต์ที่ลิงก์กับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ได้ ในการดูแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับคุณ คุณสามารถเลือกช่วงข้อมูล ระบุช่วงเวลา กำหนดค่าตัวกรองแผนภูมิ และจัดกลุ่มตามโครงการ บริการ SKU หรือสถานที่ตั้ง

รายงานการเรียกเก็บเงินใน Cloud จะช่วยตอบคําถามต่อไปนี้ได้

 • การใช้จ่าย Google Cloud Platform ในเดือนปัจจุบันของฉันมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
 • โปรเจ็กต์ใดมีค่าใช้จ่ายมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา
 • ค่าใช้จ่ายในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ตามแนวโน้มที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
 • ฉันใช้จ่ายตามภูมิภาคเป็นจำนวนเท่าใด

รูปภาพนี้แสดงรายงานการเรียกเก็บเงิน

ภาพหน้าจอของหน้าการเรียกเก็บเงินของ Maps ใน Google Cloud Console โดยจะแสดงข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน
 1 เดือนตามปฏิทินสำหรับทุกโปรเจ็กต์

Monitoring

Cloud Monitoring จะรวบรวมการวัดผลบริการและทรัพยากร Google Cloud Platform ที่คุณใช้ เช่น คุณสามารถตรวจสอบการเรียก API หรือการใช้โควต้าในช่วงเวลาที่กำหนดได้

คุณไม่เพียงสามารถกำหนดเมตริกและแผนภูมิที่กำหนดเอง แต่คุณยังกำหนดการแจ้งเตือนได้ด้วย ใช้การแจ้งเตือนเพื่อส่งการแจ้งเตือนเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของบริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด เช่น คุณส่งการแจ้งเตือนเป็นอีเมล, SMS ไปยังแอป Cloud Console บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และตัวเลือกอื่นๆ ได้

เมตริก

ใน Cloud Monitoring:

 • เมตริก จะอธิบายสิ่งที่วัด ตัวอย่างเมตริก ได้แก่ จำนวนการเรียก API, เปอร์เซ็นต์ของโควต้าการใช้งานที่ใช้ไป หรือการใช้งาน CPU ของเครื่องเสมือน
 • อนุกรมเวลาคือโครงสร้างข้อมูลที่มีการวัดเมตริกและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและความหมายของการวัดเหล่านั้นที่มีการประทับเวลา

หากต้องการสำรวจข้อมูลเมตริก ให้สร้างแผนภูมิด้วยเครื่องมือสำรวจเมตริก เช่น หากต้องการดูจำนวนคำขอของ API ในช่วงเวลา 1 นาทีของชั่วโมงที่ผ่านมา ให้ใช้เครื่องมือสำรวจเมตริกเพื่อสร้างแผนภูมิที่แสดงข้อมูลล่าสุด

ภาพหน้าจอของแผนภูมิเส้นที่กําหนดเองซึ่งแสดงจํานวน API แผนภูมิจะแสดงข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 6 สัปดาห์ หรือกรอบเวลาที่กำหนดเอง

แดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ดช่วยให้คุณดูและตรวจสอบข้อมูลอนุกรมเวลาในรูปแบบคอลเล็กชันของแผนภูมิได้ หากต้องการสร้างหน้าแดชบอร์ดที่กำหนดเอง คุณจะใช้ Cloud Console หรือ Cloud Monitoring API ก็ได้

รูปภาพต่อไปนี้แสดงหน้าแดชบอร์ดที่กำหนดเองที่มีแผนภูมิ 2 รายการ ได้แก่ แผนภูมิโควต้าทางด้านซ้ายและแผนภูมิจำนวน API ทางด้านขวา

ภาพหน้าจอของหน้าแดชบอร์ดที่กําหนดเองซึ่งแสดงแผนภูมิ 2 รายการ แผนภูมิทางด้านซ้ายคือแผนภูมิโควต้า ส่วนแผนภูมิทางด้านขวาคือแผนภูมิการใช้งาน API ทั้ง 2 แผนภูมิจะแสดงจุดเวลาบนแกนแนวนอน

การแจ้งเตือน

หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อประสิทธิภาพของบริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด ให้สร้างนโยบายการแจ้งเตือน เช่น คุณอาจสร้างนโยบายการแจ้งเตือนที่จะแจ้งทีมที่พร้อมทำงานเมื่อเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของเวลาในการตอบสนองของ HTTP 200 จากบริการของคุณเกิน 100 มิลลิวินาที

การแจ้งเตือนจะทำให้คุณทราบถึงปัญหาในแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Cloud Monitoring รองรับการแจ้งเตือนหลายประเภท เช่น

ขั้นตอนถัดไป