Giúp khách hàng dễ dàng đặt xe hoặc đặt hàng để giao hàng, thông báo cho khách hàng khi có tiến trình trực tiếp. Tối ưu hoá hoạt động phân bổ cho người lái xe và giúp người lái xe di chuyển trên những tuyến đường nhanh và đáng tin cậy.

Thông báo cho khách hàng về những chuyến đi và tiến trình của xe từ khi đến lấy hàng hoặc đang giao hàng.

Tạo trải nghiệm đặc biệt cho người tiêu dùng, tài xế và người quản lý đội xe. Tối ưu hóa hoạt động phân phối của bạn với thông tin chi tiết đáng tin cậy, toàn diện và siêu địa phương từ Google Maps.

Cập nhật thông tin cho khách hàng bằng tính năng theo dõi trực tiếp thông tin vận chuyển trong ngày, bao gồm cả vị trí theo thời gian thực và thời gian giao hàng dự kiến của gói hàng.

Khả năng hiển thị theo thời gian thực và dữ liệu phân tích lịch sử cho các nhóm hoạt động và thông tin kinh doanh của bạn.

Trợ giúp & Hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.