Sử dụng và thanh toán API múi giờ

Time Zone API sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các yêu cầu về múi giờ sẽ được lập hoá đơn theo SKU cho múi giờ. Cùng với Điều khoản sử dụng chung của Google, có giới hạn sử dụng dành riêng cho API múi giờ. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ có trong Google Cloud Console.

Cách tính phí API Múi giờ

Time Zone API sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các SDK và API trên Nền tảng Google Maps đều do SKU tính phí. Hệ thống theo dõi việc sử dụng từng SKU, đồng thời bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính theo

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Hãy sử dụng công cụ tính Giá và mức sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng trên mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, mỗi tài khoản thanh toán sẽ nhận được một khoản tín dụng Nền tảng Google Maps trị giá 200 USD mỗi tháng. Khoản tín dụng này sẽ tự động áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Đặt giá cho Time Zone API

SKU: Múi giờ

SKU Time Zone (Múi giờ) được tính phí cho các yêu cầu gửi tới Time Zone API.

PHẠM VI SỐ LƯỢNG HÀNG THÁNG
(Giá theo YÊU CẦU)
0 – 100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,005 USD trên mỗi
(5 USD trên 1000)
0,004 USD trên mỗi
(4 USD trên 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Hạn mức sử dụng khác

Mặc dù không có giới hạn về số lượng yêu cầu tối đa mỗi ngày, nhưng giới hạn sử dụng sau đây vẫn áp dụng cho Múi giờ:

  • 30.000 QPM (truy vấn mỗi phút).

Các hạn chế đối với Điều khoản sử dụng

Để biết thông tin về điều khoản sử dụng, hãy xem chính sách về API múi giờmục Hạn chế giấy phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng

Để quản lý chi phí sử dụng API Múi giờ hoặc để đáp ứng nhu cầu lưu lượng truy cập thực tế, hãy đặt hạn mức hằng ngày cho tất cả yêu cầu tới API bất kỳ. Hạn mức hằng ngày sẽ được đặt lại vào lúc nửa đêm Thái Bình Dương.

Để xem hoặc thay đổi giới hạn hạn mức cho Time Zone API, hãy làm như sau:

  1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của nền tảng Google Maps.
  2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API và chọn Time Zone API (API múi giờ).
  3. Để xem các hạn mức, hãy cuộn xuống thẻ Yêu cầu.
    Bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
  4. Để thay đổi một hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho hạn mức đó.
    Trong hộp thoại xuất hiện, trong trường Hạn mức hạn mức, hãy nhập hạn mức ưu tiên có thể thanh toán hằng ngày (lên đến hạn mức ưu tiên, nếu có, do Google chỉ định) rồi chọn Lưu.

Nếu mức sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể lập hoá đơn vào một ngày cụ thể nào đó, ứng dụng của bạn sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.


  1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo tài khoản thanh toán Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Nền tảng Google Maps để nhận được tín dụng Maps Platform.