Overview

API phấn hoa cho phép bạn yêu cầu dữ liệu phấn hoa cho một vị trí cụ thể bao gồm: Tối đa 15 loài thực vật, 3 loại phấn hoa, chỉ số phấn hoa và các khuyến nghị về sức khỏe. Nó bao gồm hơn 65 quốc gia với độ phân giải 1km/0,6miles.

API này cung cấp các điểm cuối cho phép bạn truy vấn:

  • Dự báo
    Cung cấp tối đa 5 ngày thông tin phấn hoa hàng ngày tại hơn 65 quốc gia, độ phân giải lên đến 1km.
  • Bản đồ Heat
    Các ô được mã hoá bằng màu gồm 3 loại phấn.