ภาพรวมการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

Google Maps Platform ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจมี SKU หลายรายการที่มีการเรียกเก็บเงินในอัตราที่ต่างกัน และมีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ดูวิธีคำนวณค่าใช้จ่าย และค้นหาเครื่องมือประมาณการ

ดูรายการ SKU ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของ Google Maps Platform สำหรับ Maps, Routes และ Places

นอกจากเครดิตรายเดือนสำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้ว Google ยังนำเสนอการทดลองใช้ Cloud $0 และความช่วยเหลือทางการเงินรูปแบบอื่นๆ ดูสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายโดยตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณและโควต้าการใช้งานใน Google Cloud Console

ขั้นตอนถัดไป