Method: notes.get

Pobiera notatkę.

Żądanie HTTP

GET https://keep.googleapis.com/v1/{name=notes/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa zasobu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Note.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/keep
  • https://www.googleapis.com/auth/keep.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.