Method: notes.delete

Usuwa notatkę. Rozmówca musi mieć w notatce rolę OWNER, aby ją usunąć. Usunięcie notatki powoduje natychmiastowe usunięcie zasobu. Tej czynności nie można cofnąć. Wszyscy współpracownicy utracą dostęp do notatki.

Żądanie HTTP

DELETE https://keep.googleapis.com/v1/{name=notes/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa notatki do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/keep

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.