Method: notes.create

Tworzy nową notatkę.

Żądanie HTTP

POST https://keep.googleapis.com/v1/notes

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Note.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Note.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/keep

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.