Method: media.download

Pobiera załącznik. Aby pobrać multimedia z załącznika za pomocą REST, należy użyć parametru zapytania alt=media. Zwraca błąd o nieprawidłowym żądaniu 400, jeśli w żądanym typie MIME plik multimedialny jest niedostępny.

Żądanie HTTP

GET https://keep.googleapis.com/v1/{name=notes/*/attachments/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa załącznika.

Parametry zapytania

Parametry
mimeType

string

Żądany format typu IANA. Żądany typ MIME musi być określony w typie załącznika.mime. Wymagane przy pobieraniu multimediów załączników. W innym przypadku są ignorowane.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Attachment.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/keep
  • https://www.googleapis.com/auth/keep.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.