Mã phiên bản là gì?

Mã phiên bản cung cấp một mã nhận dạng duy nhất cho mỗi phiên bản ứng dụng của bạn. Bạn có thể triển khai mã phiên bản cho các ứng dụng AndroidiOS cũng như ứng dụng/tiện ích Chrome.

Tính năng chính

Ngoài việc cung cấp mã nhận dạng duy nhất để xác thực, Mã thực thể có thể tạo mã thông báo bảo mật để dùng với các dịch vụ khác. Các tính năng khác bao gồm:

Tạo mã thông báo bảo mật

Mã phiên bản cung cấp một API đơn giản để tạo mã thông báo bảo mật giúp bên thứ ba truy cập vào tài nguyên được quản lý phía máy chủ của ứng dụng.

Xác minh tính xác thực của ứng dụng

Truyền mã thông báo mã nhận dạng thực thể đến máy chủ của bạn và sử dụng dịch vụ mã nhận dạng thực thể để xác minh tên gói ứng dụng và kiểm tra xem gói đó có chữ ký hợp lệ hay không. Việc xác minh mã thông báo bằng Dịch vụ đám mây mã nhận dạng phiên bản giúp xác định các ứng dụng đã biết. Để giảm chi phí và thông tin liên lạc khứ hồi dư thừa, hãy định cấu hình máy chủ của bạn để lưu trữ các mã thông báo này để chỉ cần kiểm tra một lần. Trong trường hợp có vấn đề về tính bảo mật, ứng dụng của bạn có thể xoá mã thông báo hoặc mã phiên bản và tạo các mã thông báo mới. Ngoài ra, máy chủ mã nhận dạng phiên bản sẽ bắt đầu làm mới mã thông báo hoặc mã phiên bản nếu phát hiện thấy lỗi hoặc vấn đề bảo mật.

Xác nhận thiết bị ứng dụng đang hoạt động

Máy chủ mã phiên bản có thể cho bạn biết thời điểm gần đây nhất thiết bị cài đặt ứng dụng của bạn được sử dụng. Hãy sử dụng tính năng này để quyết định xem nên giữ lại dữ liệu trong ứng dụng của bạn hay gửi một thông báo đẩy để tương tác lại với người dùng.

Xác định và theo dõi ứng dụng

Mã thực thể là duy nhất trên tất cả thực thể ứng dụng trên khắp thế giới, vì vậy, cơ sở dữ liệu của bạn có thể dùng mã này để xác định và theo dõi các thực thể ứng dụng một cách riêng biệt. Mã phía máy chủ của bạn có thể xác minh (thông qua dịch vụ đám mây Mã thực thể) rằng mã phiên bản là thật và có cùng mã với ứng dụng gốc đã đăng ký với máy chủ của bạn. Để bảo vệ quyền riêng tư, ứng dụng của bạn có thể xoá Mã thực thể để không còn liên kết với bất kỳ nhật ký nào trong cơ sở dữ liệu. Vào lần tiếp theo ứng dụng của bạn gọi Mã thực thể, ứng dụng sẽ nhận được một Mã thực thể hoàn toàn mới không có mối liên hệ nào với mã trước đó.

Vòng đời của mã nhận dạng thực thể

  1. Dịch vụ Mã thực thể sẽ đưa ra InstanceID khi ứng dụng của bạn kết nối mạng. InstanceID được hỗ trợ bởi một cặp khoá công khai/riêng tư với khoá riêng tư được lưu trữ trên thiết bị cục bộ và khoá công khai đã đăng ký bằng dịch vụ Mã thực thể.
  2. Ứng dụng của bạn có thể yêu cầu một InstanceID mới bất cứ khi nào cần bằng phương thức getID(). Ứng dụng có thể lưu trữ mã này trên máy chủ nếu bạn có một máy chủ hỗ trợ ứng dụng đó.
  3. Ứng dụng của bạn có thể yêu cầu mã thông báo từ dịch vụ Mã thực thể khi cần bằng phương thức getToken() và giống như InstanceID, ứng dụng cũng có thể lưu trữ mã thông báo trên máy chủ của riêng bạn. Tất cả mã thông báo được phát hành cho ứng dụng của bạn đều thuộc InstanceID của ứng dụng đó.
  4. Các mã thông báo là duy nhất và bảo mật, nhưng ứng dụng của bạn hoặc dịch vụ Mã phiên bản có thể cần làm mới mã thông báo trong trường hợp xảy ra vấn đề bảo mật hoặc khi người dùng gỡ cài đặt rồi cài đặt lại ứng dụng trong quá trình khôi phục thiết bị. Ứng dụng của bạn phải triển khai một trình nghe để phản hồi các yêu cầu làm mới mã thông báo từ dịch vụ Mã phiên bản.

Vòng đời của mã phiên bản

Triển khai ứng dụng

Mã thực thể chạy trên cả Android và iOS. Mỗi ứng dụng đều yêu cầu bạn đưa thư viện thích hợp vào ứng dụng khách. Android yêu cầu Dịch vụ Google Play. Bạn sẽ cần có Mã dự án do Google Developers Console tạo nếu định tạo mã thông báo.

Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem hướng dẫn triển khai cho AndroidiOS.