Obsługa kluczy dostępu na urządzeniach z Androidem i w Chrome

Klucze dostępu można synchronizować między urządzeniami w tym samym ekosystemie. Na przykład klucze dostępu utworzone na Androidzie są przechowywane w Menedżerze haseł Google.

Klucze dostępu to nowa technologia, a obsługiwane środowiska wciąż się zmieniają. Od sierpnia 2023 r. Chrome na urządzeniach z systemem macOS i Windows przechowuje klucze dostępu tylko na urządzeniu lokalnym.

Menedżer haseł Google

Menedżer haseł Google przechowuje, udostępnia i synchronizuje klucze dostępu na urządzeniach z Androidem i w Chrome. Klucze dostępu z Menedżera haseł Google są dostępne dla wszystkich aplikacji na Androida, w tym Chrome i innych przeglądarek. Gdy użytkownik utworzy klucz dostępu na urządzeniu z Androidem, jest on przechowywany i synchronizowany z innymi urządzeniami z Androidem, a tajne klucze klucza są w pełni szyfrowane. Dzięki temu klucze dostępu będą dostępne dla użytkowników na wszystkich urządzeniach z Androidem, które korzystają z Menedżera haseł Google i są zalogowane na to samo konto Google.

Menedżer haseł Google w Chrome pomaga tworzyć klucze dostępu i logować się za ich pomocą. W zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze (np. ChromeOS, iOS, macOS, Windows) użytkownicy mogą zobaczyć kod QR umożliwiający bezpieczne użycie klucza dostępu zapisanego na urządzeniu mobilnym lub powiadomienie z prośbą o odblokowanie telefonu w celu użycia odpowiedniego klucza dostępu.

Obsługa kluczy dostępu w aplikacjach na Androida

Aplikacje na Androida obsługują klucze dostępu za pomocą Menedżera danych logowania. Menedżer danych logowania obsługuje klucze dostępu, hasła i federację tożsamości. Klucze są obsługiwane na urządzeniach z Androidem 9 (poziom interfejsu API 28) lub nowszym. Hasła i Zaloguj się przez Google są obsługiwane od Androida 4.4.

Obsługa kluczy dostępu w Chrome w różnych systemach operacyjnych

Chrome na wszystkich platformach stacjonarnych obsługuje używanie kluczy dostępu z urządzeń mobilnych. Aby użyć klucza z urządzenia z Androidem lub iOS, wybierz odpowiednią opcję, gdy pojawi się prośba.

Selektor z aplikacji Authenticator
Rysunek 1: Selektor aplikacji Authenticator

Więcej informacji o logowaniu się przy użyciu telefonu znajdziesz w artykule Logowanie się za pomocą telefonu.

W sekcjach poniżej opisujemy działanie Chrome w różnych systemach operacyjnych.

Android

Chrome w systemie Android OS 9 lub nowszym obsługuje klucze dostępu. Klucze dostępu wygenerowane w Chrome na urządzeniu z Androidem są przechowywane w Menedżerze haseł Google. Te klucze dostępu są dostępne na wszystkich innych urządzeniach z Androidem, o ile korzystasz z Menedżera haseł Google i zalogujesz się na konto Google tego samego użytkownika.

Windows

Chrome w systemie Windows przechowuje klucze dostępu w systemie Windows Hello, który od października 2023 r. nie synchronizuje ich z innymi urządzeniami.

Przy pierwszym logowaniu się na stronie w Chrome na urządzeniu z systemem Windows użytkownik powinien zeskanować kod QR innym urządzeniem, które ma już klucz dostępu. Następnie może utworzyć klucz dostępu na lokalnym urządzeniu z systemem Windows, aby móc go używać w przyszłości.

macOS

Chrome na urządzeniach z systemem macOS 13.5 i nowszym może przechowywać klucze dostępu w pęku kluczy iCloud. Klucze dostępu w pęku kluczy iCloud są synchronizowane na urządzeniach Apple i mogą być używane przez inne przeglądarki i aplikacje.

Chrome na urządzeniu z macOS może też przechowywać klucze dostępu w profilu lokalnym, co oznacza, że nie są one synchronizowane z innymi urządzeniami. Przechowywanie kluczy dostępu w profilu lokalnym jest dostępne we wcześniejszych wersjach systemu macOS.

iOS / iPadOS

Chrome na iOS 16 i iPadOS 16 przechowuje klucze dostępu w pęku kluczy iCloud. Klucze dostępu w pęku kluczy iCloud są synchronizowane na urządzeniach Apple i mogą być używane przez inne przeglądarki i aplikacje.

Linux

Chrome w Linuksie nie obsługuje kluczy dostępu z wbudowanym mechanizmem uwierzytelniania platformy. Użytkownicy systemu Linux mogą używać kluczy dostępu z innych urządzeń, takich jak telefon z Androidem czy iPhone, skanując kod QR.

Podsumowanie obsługi kluczy dostępu w Chrome

Systemy operacyjne Android macOS iOS lub iPadOS Windows Linux
Lokalna weryfikacja użytkownika
Synchronizacja kluczy 1 1 3
Autouzupełnianie 2
Może logować się za pomocą telefonu

: obsługiwane, : zaplanowane, : brak planów

1: synchronizacja z pękiem kluczy iCloud; 2: wymaga systemu Windows 11 22H2; 3: zależy od Windows Hello.