Parametry ValueTrack

W kampaniach Performance Max parametrów ValueTrack można używać razem z parametrami tracking_templates i final_urls lub parametrami niestandardowymi na poziomie grupy komponentów i kampanii. W tabeli poniżej znajdziesz podsumowanie obsługiwanych i nieobsługiwanych parametrów ValueTrack w kampaniach Performance Max. Więcej informacji

Parametr ValueTrack Obsługiwane
{campaignid}
{adgroupid}
{feeditemid}
{targetid}
{loc_interest_ms}
{loc_physical_ms}
{matchtype}
{network} 1.
{device}
{devicemodel}
{carrier} (wycofano)
{ifmobile:[value]}
{ifnotmobile:[value]}
{ifsearch:[value]} Zwraca wartość fałsz
{ifcontent:[value]} Zwraca wartość fałsz
{ifauto:[value]} (wycofano)
{ifautolp:[value]}
[ifpla:[value]} Zwraca wartość fałsz
[iflia:[value]} Zwraca wartość fałsz
{creative}
{keyword}
{placement}
{target}
{param1}
{param2}
{random}
{aceid}
{adposition}
{ignore}
{campaigntype}
{copy} (wycofano)
{city} (wycofano)
{autotitle}
{websitecallmetric}
{idfa:[value]}
{gclid}
{keyword.} (wycofano)
{localbusiness.} (wycofano)
{lb.} (wycofano)
{lpurl}
{lpurl+2}
{lpurl+3}
{adtype}
{merchant_id}
{product_channel}
{product_id}
{product_country}
{product_language}
{product_partition_id}
{store_code}
{extensionid}

1 "x" to standardowa wartość wszystkich kliknięć w danej kampanii Performance Max. Statystyki według konkretnych typów zasobów reklamowych nie są dostępne.