Rozpocznij

Znaczniki e-maili używają uporządkowanych danych w e-mailach. Gmail obsługuje zarówno mikrodane JSON-LD, jak i mikrodane. Przy użyciu obu tych typów danych możesz dodawać znaczniki do informacji w e-mailach. Dzięki temu Google rozumie pola i wyświetla użytkownikom trafne wyniki wyszukiwania, działania i karty. Na przykład jeśli e-mail dotyczy rezerwacji na wydarzenie, możesz dodać adnotację o godzinie rozpoczęcia, miejscu, liczbie biletów i innych informacjach definiujących rezerwację.

Twoje pierwsze znaczniki

Załóżmy, że odpowiadasz za wysyłanie do uczestników biletów na Google I/O 2013 i chcesz wykorzystać w tych e-mailach znaczniki z informacjami semantycznymi. E-mail z potwierdzeniem biletu będzie zawierać przynajmniej kod HTML podobny do tego:

<html>
 <body>
  <p>
   Dear John, thanks for booking your Google I/O ticket with us.
  </p>
  <p>
   BOOKING DETAILS<br/>
   Order for: John Smith<br/>
   Event: Google I/O 2013<br/>
   When: May 15th 2013 8:30am PST<br/>
   Venue: Moscone Center, 800 Howard St., San Francisco, CA 94103<br/>
   Reservation number: IO12345<br/>
  </p>
 </body>
</html>

Zaznaczenie tego e-maila jest bardzo łatwe. Odpowiednie informacje można dodać w dowolnym miejscu w polu body kodu HTML e-maila w postaci ustrukturyzowanej postaci odpowiadającej jednemu z obsługiwanych formatów. Ten blok pokazuje, jak wygląda oznaczony e-mail:

JSON-LD

<html>
 <body>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context":       "http://schema.org",
   "@type":         "EventReservation",
   "reservationNumber":   "IO12345",
   "underName": {
    "@type":        "Person",
    "name":        "John Smith"
   },
   "reservationFor": {
    "@type":        "Event",
    "name":        "Google I/O 2013",
    "startDate":      "2013-05-15T08:30:00-08:00",
    "location": {
     "@type":       "Place",
     "name":       "Moscone Center",
     "address": {
      "@type":      "PostalAddress",
      "streetAddress":  "800 Howard St.",
      "addressLocality": "San Francisco",
      "addressRegion":  "CA",
      "postalCode":   "94103",
      "addressCountry": "US"
     }
    }
   }
  }
  </script>
  <p>
   Dear John, thanks for booking your Google I/O ticket with us.
  </p>
  <p>
   BOOKING DETAILS<br/>
   Reservation number: IO12345<br/>
   Order for: John Smith<br/>
   Event: Google I/O 2013<br/>
   Start time: May 15th 2013 8:00am PST<br/>
   Venue: Moscone Center, 800 Howard St., San Francisco, CA 94103<br/>
  </p>
 </body>
</html>

Mikrodane

<html>
 <body>
  <div itemscope itemtype="http://schema.org/EventReservation">
   <meta itemprop="reservationNumber" content="IO12345"/>
   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
   </div>
   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Event">
    <meta itemprop="name" content="Google I/O 2013"/>
    <time itemprop="startDate" datetime="2013-05-15T08:30:00-08:00"/>
    <div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
     <meta itemprop="name" content="Moscone Center"/>
     <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
      <meta itemprop="streetAddress" content="800 Howard St."/>
      <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
      <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
      <meta itemprop="postalCode" content="94103"/>
      <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <p>
   Dear John, thanks for booking your Google I/O ticket with us.
  </p>
  <p>
   BOOKING DETAILS<br/>
   Reservation number: IO12345<br/>
   Order for: John Smith<br/>
   Event: Google I/O 2013<br/>
   Start time: May 15th 2013 8:00am PST<br/>
   Venue: Moscone Center, 800 Howard St., San Francisco, CA 94103<br/>
  </p>
 </body>
</html>

Mikrodane (wbudowane)

<html>
 <body>
  <p>
   Dear John, thanks for booking your Google I/O ticket with us.
  </p>
  <p itemscope itemtype="http://schema.org/EventReservation">
   BOOKING DETAILS<br/>
   Reservation number: <span itemprop="reservationNumber">IO12345</span><br/>
   Order for: <span itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    <span itemprop="name">John Smith</span>
   </span><br/>
   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Event">
    Event: <span itemprop="name">Google I/O 2013</span><br/>
    <time itemprop="startDate" datetime="2013-05-15T08:30:00-08:00">Start time: May 15th 2013 8:00am PST</time><br/>
    Venue: <span itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
     <span itemprop="name">Moscone Center</span>
     <span itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
      <span itemprop="streetAddress">800 Howard St.</span>,
      <span itemprop="addressLocality">San Francisco</span>,
      <span itemprop="addressRegion">CA</span>,
      <span itemprop="postalCode">94103</span>,
      <span itemprop="addressCountry">US</span>
     </span>
    </span>
   </div>
  </p>
 </body>
</html>

Powyższy e-mail zawiera minimalny zestaw informacji potrzebnych do zdefiniowania rezerwacji wydarzenia. Aby zwiększyć wygodę użytkowników, możesz w e-mailu oznaczyć inne informacje. Na przykład właściwość ticketToken obiektu FlightReservation pozwala dodać kod kreskowy (np. kod QR), który można umieścić na karcie pokładowej.

Informacje o wszystkich obsługiwanych typach i ich właściwościach znajdziesz w przewodniku.