Mikrodane

Mikrodane to specyfikacja umożliwiająca umieszczanie w dokumentach HTML danych zrozumiałych dla komputera. Mikrodane składają się z par nazwa-wartość (items) zdefiniowanych zgodnie ze słownikiem. Zbiór powszechnie używanych słowników znaczników znajdziesz na stronie schema.org.

Podstawowa składnia obejmuje atrybut itemscope, który określa element, oraz atrybut itemprop opisujący jedną z właściwości elementu. Typy określa się za pomocą atrybutu itemtype i mogą przyjmować wartości zdefiniowane w wybranym słowniku. Na przykład schema.org definiuje typy, takie jak http://schema.org/Person lub http://schema.org/PostalAddress.

Ten przykład (z Wikipedii) pokazuje, jak używać mikrodanych do opisania osoby:

<section itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
 Hello, my name is
 <span itemprop="name">John Doe</span>,
 I am a
 <span itemprop="jobTitle">Graduate research assistant</span>
 at the
 <span itemprop="affiliation">University of Dreams</span>
 My friends call me
 <span itemprop="additionalName">Johnny</span>
 You can visit my homepage at
 <a href="http://www.example.com.com" itemprop="url">www.example.com</a>
 <section itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  I live at
  <span itemprop="streetAddress">1234 Peach Drive</span>
  <span itemprop="addressLocality">Warner Robins</span>
  <span itemprop="addressRegion">Georgia</span>.
 </section>
</section>

Za pomocą Walidatora schematu możesz debugować znaczniki i sprawdzić ich zgodność z obsługiwanym schematem.