JSON-LD

JSON-LD to łatwy w użyciu format danych oparty na formacie JSON, który definiuje pojęcie context służące do określenia słownictwa związanego z typami i właściwościami. Gmail obsługuje dane JSON-LD umieszczone w dokumentach HTML z parametrem @context o wartości schema.org, jak w tym przykładzie:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "Person",
 "name": "John Doe",
 "jobTitle": "Graduate research assistant",
 "affiliation": "University of Dreams",
 "additionalName": "Johnny",
 "url": "http://www.example.com",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "1234 Peach Drive",
  "addressLocality": "Wonderland",
  "addressRegion": "Georgia"
 }
}
</script>

Pełne specyfikacje i wymagania dotyczące składni JSON-LD znajdziesz na stronie json-ld.org. Możesz też skorzystać z Walidatora schematu, by wypróbować kod JSON-LD i debugować.