ไลบรารีและตัวอย่าง OAuth 2.0

ไลบรารีและตัวอย่างต่อไปนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นใช้งานการให้สิทธิ์ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึงบริการ IMAP และ SMTP ของ Gmail

ตัวอย่าง Java

JavaMail 1.5.2 ขึ้นไปรองรับ OAuth สำหรับ IMAP มาตั้งแต่แรก หากต้องการใช้เวอร์ชันเก่าหรือสร้างการใช้งานของคุณเอง โปรดดูโค้ดตัวอย่าง Java หากต้องการดาวน์โหลดตัวอย่าง โปรดดูเครื่องมือและโค้ดตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ Gmail ด้วย OAuth2

ตัวอย่าง Python

ตัวอย่าง PHP