REST Resource: users.drafts

Kaynak: Taslak

Kullanıcının posta kutusunda bir e-posta taslağı.

JSON gösterimi
{
  "id": string,
  "message": {
    object (Message)
  }
}
Alanlar
id

string

Taslağın sabit kimliği.

message

object (Message)

Taslağın ileti içeriği.

Yöntemler

create

DRAFT etiketiyle yeni bir taslak oluşturur.

delete

Belirtilen taslağı hemen ve kalıcı olarak siler.

get

Belirtilen taslağı alır.

list

Kullanıcının posta kutusundaki taslakları listeler.

send

Belirtilen mevcut taslağı To, Cc ve Bcc üstbilgilerindeki alıcılara gönderir.

update

Bir taslağın içeriğini değiştirir.