ผู้ให้บริการเนื้อหา Android สำหรับ Gmail

แอป Gmail บน Android มีผู้ให้บริการเนื้อหา ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สามสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลป้ายกำกับ เช่น ชื่อและจำนวนที่ยังไม่ได้อ่าน และอัปเดตอยู่เสมอเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เช่น แอปหรือวิดเจ็ตอาจแสดงจำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านในกล่องจดหมายของบัญชีหนึ่งๆ

ก่อนใช้ผู้ให้บริการเนื้อหานี้ ให้เรียกใช้เมธอด GmailContract.canReadLabels(Context) เพื่อดูว่าแอป Gmail เวอร์ชันของผู้ใช้รองรับคำค้นหาเหล่านี้หรือไม่

ค้นหาบัญชี Gmail ที่ถูกต้องเพื่อค้นหา

แอปต้องค้นหาอีเมลของบัญชี Gmail ที่ถูกต้องเพื่อค้นหาข้อมูลป้ายกำกับก่อน สิทธิ์ GET_ACCOUNTS ช่วยให้ AccountManager แสดงข้อมูลนี้ได้

// Get the account list, and pick the first one
final String ACCOUNT_TYPE_GOOGLE = "com.google";
final String[] FEATURES_MAIL = {
    "service_mail"
};
AccountManager.get(this).getAccountsByTypeAndFeatures(ACCOUNT_TYPE_GOOGLE, FEATURES_MAIL,
    new AccountManagerCallback() {
      @Override
      public void run(AccountManagerFuture future) {
        Account[] accounts = null;
        try {
          accounts = future.getResult();
          if (accounts != null && accounts.length > 0) {
            String selectedAccount = accounts[0].name;
            queryLabels(selectedAccount);
          }

        } catch (OperationCanceledException oce) {
          // TODO: handle exception
        } catch (IOException ioe) {
          // TODO: handle exception
        } catch (AuthenticatorException ae) {
          // TODO: handle exception
        }
      }
    }, null /* handler */);

ค้นหาผู้ให้บริการเนื้อหา

เมื่อเลือกอีเมลแล้ว คุณจะได้รับ URI ของ ContentProvider เพื่อค้นหา เรามีคลาสง่ายๆ ที่เรียกว่า GmailContract.java เพื่อสร้าง URI และกำหนดคอลัมน์ที่แสดงผล

แอปสามารถค้นหา URI นี้ได้โดยตรง หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้น ให้ใช้ CursorLoader เพื่อรับเคอร์เซอร์พร้อมด้วยข้อมูลสำหรับป้ายกำกับทั้งหมดในบัญชี โดยมีวิธีการดังนี้

Cursor labelsCursor = getContentResolver().query(GmailContract.Labels.getLabelsUri(selectedAccount), null, null, null, null);

ด้วยข้อมูลในเคอร์เซอร์นี้ คุณจะสามารถคงค่า URI ในคอลัมน์ GmailContract.Labels.URI ไว้เพื่อค้นหาและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงในป้ายกำกับเดียวได้

ค่า NAME สำหรับป้ายกำกับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ ดังนั้นอย่าใช้ GmailContract.Labels.NAME แต่คุณจะระบุป้ายกำกับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบเป็นโปรแกรมแทน เช่น กล่องจดหมาย ส่งแล้ว หรือข้อความร่าง โดยใช้ค่าสตริงในคอลัมน์ GmailContract.Labels.CANONICAL_NAME ได้ ดังนี้

// loop through the cursor and find the Inbox
if (labelsCursor != null) {
  final String inboxCanonicalName = GmailContract.Labels.LabelCanonicalName.CANONICAL_NAME_INBOX;
  final int canonicalNameIndex = labelsCursor.getColumnIndexOrThrow(GmailContract.Labels.CANONICAL_NAME);
  while (labelsCursor.moveToNext()) {
    if (inboxCanonicalName.equals(labelsCursor.getString(canonicalNameIndex))) {
      // this row corresponds to the Inbox
    }
  }
}

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ให้บริการเนื้อหา

ดูตัวอย่าง

หากต้องการดูตัวอย่างการทำงานของผู้ให้บริการเนื้อหารายนี้ ให้ดาวน์โหลดแอปตัวอย่าง