API Android

API Google Fit dành cho Android là một phần của Dịch vụ Google Play. API Google Fit được hỗ trợ trên Android 4.1 (API cấp 16) trở lên. Khi sử dụng các API này, ứng dụng của bạn có thể thực hiện những việc sau:

  • Đọc dữ liệu gần đây và thời gian thực, bao gồm cả dữ liệu từ các thiết bị Bluetooth năng lượng thấp (BLE).
  • Ghi lại các hoạt động.
  • Liên kết dữ liệu với phiên.
  • Đặt mục tiêu cho hoạt động thể dục.

Đọc dữ liệu cảm biến

Nếu ứng dụng của bạn cung cấp thông tin về hoạt động của người dùng, chẳng hạn như các bước hằng ngày, thì bạn nên hiển thị dữ liệu gần như theo thời gian thực về chuyển động của người dùng. API Cảm biến cung cấp quyền truy cập vào các luồng dữ liệu thô chứa thông tin này. Dữ liệu có thể đến từ các cảm biến có sẵn trên thiết bị chạy Android cũng như từ các cảm biến trong thiết bị đồng hành, chẳng hạn như thiết bị đeo.

Ghi lại dữ liệu

Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập, lưu trữ và đồng bộ hoá dữ liệu về hoạt động thể chất của người dùng, thì bạn có thể sử dụng API bản ghi. API này lưu trữ dữ liệu về sức khỏe thể chất và tinh thần bằng các gói thuê bao. Ứng dụng chỉ định một hoặc nhiều loại hoạt động để ghi lại. Sau đó, Google Fit sẽ lưu trữ dữ liệu của các loại được chỉ định trong nền ngay cả khi ứng dụng của bạn không chạy. Thao tác này cũng khôi phục các gói thuê bao này khi hệ thống khởi động lại.

Sơ đồ Google Fit
Hình 1. Google Fit trên Android.

Dữ liệu trong quá khứ

Nếu muốn người dùng có thể xem dữ liệu về hoạt động thể dục từ các hoạt động trước đây, bạn có thể sử dụng API lịch sử. API này cấp quyền truy cập vào dữ liệu về sức khỏe thể chất và tinh thần trước đây, đồng thời cho phép các ứng dụng thực hiện thao tác hàng loạt, chẳng hạn như chèn, xoá và đọc dữ liệu.

Phiên hoạt động

Bản thân dữ liệu về hoạt động thể dục có thể có lợi, nhưng dữ liệu sẽ hữu ích hơn khi bạn kết hợp dữ liệu này với thông tin bổ sung về hoạt động của người dùng. API phiên gói dữ liệu sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, cùng với một số siêu dữ liệu vào các đơn vị gọi là phiên. Phiên hoạt động biểu thị khoảng thời gian người dùng thực hiện một hoạt động thể chất.

Xem và đặt mục tiêu

Ứng dụng của bạn có thể giúp thúc đẩy người dùng bằng cách hiển thị hoạt động thể dục của họ so với mục tiêu mà họ đặt ra. API Mục tiêu giúp ứng dụng của bạn hiển thị cho người dùng các mục tiêu về sức khỏe và thể chất mà họ đã tạo ra.