Method: permissions.create

Tworzy uprawnienia do pliku lub dysku współdzielonego.

Ostrzeżenie: równoczesne operacje na uprawnieniach do tego samego pliku nie są obsługiwane. Stosowana jest tylko ostatnia aktualizacja.

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/permissions

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku lub dysku współdzielonego.

Parametry zapytania

Parametry
emailMessage

string

Niestandardowa wiadomość w postaci zwykłego tekstu, która zostanie dołączona do e-maila z powiadomieniem.

enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Wycofane: szczegółowe informacje znajdziesz na stronie moveToNewOwnersRoot.

moveToNewOwnersRoot

boolean

Ten parametr działa tylko w sytuacji, gdy elementu nie ma na dysku współdzielonym, a żądanie próbuje przenieść prawo własności do tego elementu. Jeśli ma wartość true, element zostanie przeniesiony do folderu głównego Mój dysk nowego właściciela, a wszystkie elementy nadrzędne zostaną usunięte. Jeśli zasada ma wartość false, elementy nadrzędne nie są zmieniane.

sendNotificationEmail

boolean

Określa, czy e-mail z powiadomieniem ma być wysyłany podczas udostępniania plików użytkownikom lub grupom. Domyślnie ma wartość Prawda w przypadku użytkowników i grup, ale nie jest dozwolona w przypadku innych żądań. Nie można jej wyłączyć w przypadku przenoszenia własności.

supportsAllDrives

boolean

Określa, czy aplikacja żądająca obsługuje zarówno Mój dysk, jak i dyski współdzielone.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Wycofane: zamiast tego użyj elementu supportsAllDrives.

transferOwnership

boolean

Określa, czy przenieść własność na określonego użytkownika, a bieżącemu właścicielowi przyznać uprawnienia zapisującego. Ten parametr jest wymagany jako potwierdzenie efektu ubocznego.

useDomainAdminAccess

boolean

Wyślij żądanie jako administrator domeny. Jeśli zasada ma wartość Prawda, osoba wysyłająca prośbę otrzymuje dostęp, jeśli parametr identyfikatora pliku odnosi się do dysku współdzielonego, a zgłaszający jest administratorem domeny, do której należy ten dysk.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Permission.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Permission.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.