Method: files.export

Powoduje wyeksportowanie dokumentu Google Workspace do żądanego typu MIME i zwrócenie wyeksportowanej zawartości bajtów. Pamiętaj, że rozmiar eksportowanej treści jest ograniczony do 10 MB.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/export

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

Parametry zapytania

Parametry
mimeType

string

Wymagane. Typ MIME formatu żądanego na potrzeby tego eksportu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zawartość pliku w bajtach. Listę dokumentów Google Workspace i formatów konwersji typu MIME znajdziesz w artykule Dokumenty Google Workspace i odpowiadające im eksportowanie typów MIME.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów protokołu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są ograniczone. Aby można było z nich korzystać, aplikacja musi przeprowadzić ocenę zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat autoryzacji.