Method: drives.hide

Ukrywa dysk współdzielony w widoku domyślnym.

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}/hide

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
driveId

string

Identyfikator dysku współdzielonego.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Drive.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.