Method: drives.delete

Trwale usuwa dysk współdzielony, którego użytkownik ma organizer. Dysk współdzielony nie może zawierać żadnych elementów, które nie zostały przeniesione z kosza.

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
driveId

string

Identyfikator dysku współdzielonego.

Parametry zapytania

Parametry
useDomainAdminAccess

boolean

Wyślij prośbę jako administrator domeny. Jeśli zasada ma wartość Prawda, osoba wysyłająca prośbę otrzyma dostęp, o ile jest administratorem domeny, do której należy dany dysk współdzielony.

allowItemDeletion

boolean

Określa, czy jakiekolwiek elementy na dysku współdzielonym powinny również zostać usunięte. Ta opcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy useDomainAdminAccess również ma wartość true.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.