User

Informacje o użytkowniku Dysku.

Zapis JSON
{
  "displayName": string,
  "kind": string,
  "me": boolean,
  "permissionId": string,
  "emailAddress": string,
  "photoLink": string
}
Pola
displayName

string

Tylko dane wyjściowe. Wyświetlana nazwa użytkownika w postaci zwykłego tekstu.

kind

string

Tylko dane wyjściowe. Określa rodzaj tego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "drive#user".

me

boolean

Tylko dane wyjściowe. Określa, czy ten użytkownik jest użytkownikiem wysyłającym prośbę.

permissionId

string

Tylko dane wyjściowe. Identyfikator użytkownika widoczny w zasobach uprawnień.

emailAddress

string

Tylko dane wyjściowe. Adres e-mail użytkownika. Ta informacja może nie być widoczna w niektórych kontekstach, jeśli użytkownik nie udostępnił swojego adresu e-mail osobie wysyłającej prośbę.