Method: replies.insert

Tworzy nową odpowiedź na dany komentarz.

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

commentId

string

Identyfikator komentarza.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu CommentReply.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję CommentReply.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.