Method: properties.update

Aktualizuje usługę.

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

propertyKey

string

Klucz usługi.

Parametry zapytania

Parametry
visibility

string

Widoczność usługi. Dozwolone wartości to PRIVATE i PUBLIC. (Domyślnie: PRIVATE)

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Property.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Property.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.