Method: properties.delete

Usuwa usługę.

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator pliku.

propertyKey

string

Klucz usługi.

Parametry zapytania

Parametry
visibility

string

Widoczność usługi.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.