Method: files.get

Pobiera metadane lub treść pliku według identyfikatora.

Jeśli podasz parametr adresu URL alt=media, odpowiedź będzie zawierać zawartość pliku w treści odpowiedzi. Pobieranie treści za pomocą usługi alt=media działa tylko wtedy, gdy plik jest zapisany na Dysku. Aby pobrać Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google, użyj narzędzia files.export. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pobieranie i eksportowanie plików.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
fileId

string

Identyfikator odpowiedniego pliku.

Parametry zapytania

Parametry
acknowledgeAbuse

boolean

Czy użytkownik przyznaje, że istnieje ryzyko pobrania znanego złośliwego oprogramowania lub innych plików naruszających zasady.

projection
(deprecated)

enum (Projection)

Wycofano: ten parametr nie ma funkcji.

revisionId

string

Określa identyfikator wersji, którą chcesz pobrać. Ignorowana, chyba że określono parametr alt=media.

supportsAllDrives

boolean

Określa, czy aplikacja, której dotyczy prośba, obsługuje zarówno Mój dysk, jak i dyski współdzielone.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Wycofane: użyj atrybutu supportsAllDrives.

updateViewedDate
(deprecated)

boolean

Wycofane: użyj właściwości files.update z atrybutem modifiedDateBehavior=noChange, updateViewedDate=true i pustą treścią żądania.

includePermissionsForView

string

Określa uprawnienia dodatkowego widoku danych, które mają być uwzględnione w odpowiedzi. Obsługiwana jest tylko wartość published.

includeLabels

string

Rozdzielona przecinkami lista identyfikatorów etykiet, które mają zostać uwzględnione w części labelInfo odpowiedzi.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu File.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów protokołu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są ograniczone. Aby można było z nich korzystać, aplikacja musi przeprowadzić ocenę zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat autoryzacji.