Method: drives.update

Aktualizuje metadane dysku współdzielonego.

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/drive/v2/drives/{driveId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
driveId

string

Identyfikator dysku współdzielonego.

Parametry zapytania

Parametry
useDomainAdminAccess

boolean

Wyślij prośbę jako administrator domeny. Jeśli zasada ma wartość Prawda, osoba wysyłająca prośbę otrzyma dostęp, o ile jest administratorem domeny, do której należy dany dysk współdzielony.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Drive.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Drive.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.